Smrtící "rudý" příliv

Když tyto mikroskopické řasy dostanou nadbytek živin, začnou se nekontrolovatelně množit. Některé z nich, například Karenia brevis, pak dodávají oceánu červený odstín. Odtud pochází název rudý příliv.

Fytoplankton produkuje dva druhy toxických jedů. Prvním je neurotoxin a druhým nebezpečný a velmi toxický aerosol. Vysoké koncentrace fytoplanktonu jsou životaschopné ve slané i sladké vodě a nejčastěji zbarvují oceán do červena. Existují však i bezbarvé varianty.

Toxiny produkované fytoplanktonem jsou škodlivé pro mořské savce, ptáky a želvy, a další živočichy žijící ve vodě. Negativní vliv však mohou mít i na další volně se vyskytující tvory, kteří se živí živočichy vystavenými červenému přílivu.

Ačkoliv většina druhů fytoplanktonu není pro člověka škodlivá, rudý příliv v tomto směru jisté riziko přece jen představuje.

Zabíjet mohou i na pláži

Jsou jím především neurotoxiny, které se potravním řetězcem mohou dostat až k lidem. Konzumace měkkýšů, jako jsou mušle nebo škeble, je jedním z nejčastějších způsobů, jak mohou být lidé zasaženi červeným přílivem.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Rudý příliv však může člověka ohrozit i přímo na pláži. Zde jsou rizikem toxické aerosoly, které se z kontaminované vody dostávají do ovzduší. Během rudého přílivu bývá koncentrace těchto toxinů na pobřeží vysoká.

Při delším pobytu na pláži během rudého přílivu jsou ohrožení především záchranáři a lidé chodící na dlouhé procházky. Národní úřad pro oceány a atmosféru, vedený Johnem Ramsdellem, zjistil, že dlouhodobé vdechování aerosolu může silně poškodit lidské zdraví.

Část aerosolu, nesoucí název brevetoxin, po vdechnutí proniká do nitra buněk plic, kde plně metabolizuje. Jeho důsledkem může být fatální poškození DNA a narušení funkce genů. Poškození dědičné informace může vyvolat nádorové bujení.

Vědci odhadují, že jakmile brevetoxin pronikne do plic, jeho škodlivý účinek přetrvává ještě dlouho poté. Jakmile spatříte rudý příliš, měli byste se co možná nejrychleji vzdálit od pláže.

Fytoplankton patří k nejvýznamnějším obyvatelům světových moří a oceánů. Fytoplankton se zběsile množí a zároveň masově hyne. Má to klíčový význam pro udržení rovnováhy v mořích.

Zdroje: www.health.com, oceanservice.noaa.gov, www.healthline.com