Tak popisuje první minuty pobytu ve ztraceném městě Rukopis 512, desetistránkový dokument, sepsaný v roce 1753 neznámým autorem. 

Na první pohled se zdá, že se skupina portugalských kolonizátorů ocitla v antickém Řecku nebo Římě.

Domy v městě byly symetrické, zdobené kříži a vránami. Na některých byly nápisy z podivného písma. V jednom z nich ležel pytel zlaťáků s „obrazem nebo postavou mladého muže na kolenou a na druhé straně s lukem, korunou a settou“. Za osadou byly navíc objeveny i opuštěné stříbrné doly.

Podobnost s evropskými ruinami historiky a archeology překvapila. „Je možné, že by v Brazílii mohla existovat starověká řecko-římská civilizace?” ptali se. Na tuto otázku se snažily odpovědět četné expedice a výpravy.

Rukopis 512

Text s názvem „Historický vztah okultní, velké, velmi staré osady bez obyvatel” byl objeven v roce 1839 přírodovědcem Manuelem Lagosem v Národní knihovně Brazílie. Ačkoli se nedalo zjistit, kdo dokument napsal, členové historického a geografického institutu, kterému byl předložen, ho považovali za autentický.

Ihned se proto rozvířila debata o tom, že je nutné tajemné město najít. „V té době byly v Latinské Americe odhaleny ruiny předkolumbovských civilizací a touha po dalších objevech neznala mezí,” říká historik Johnni Langer.

Navíc se Brazílie od Portugalska osamostatnila, a jak se v těchto případech často stává, potřebovala položit základy nového národa na historických faktech. Z toho důvodu byl Rukopis 512 chráněn jako důležitý pramen.

Během několika týdnů byla naplánována expedice v čele s Benignem José de Carvalhoem, který však během pěti let po zmíněné metropoli nenašel ani stopu. Se stejným výsledkem se vrátil také voják jménem Manoel Rodrigues de Oliveira a o více než třicet let později slavný dobrodruh Percy Harrison Fawcett.

Řecko-římská civilizace v latinské Americe?

Postupem času se tak ze ztraceného města Bahia stal „nejslavnější brazilský archeologický mýtus”.

Zdroj: Youtube

„Analýza textu napovídá, že autor nezaznamenal fakta, ale svou fantazii,” tvrdí Johnni Langer. V jeho vyprávění se například objevují dva prvky, jež jsou součástí mnohem starších lidových tradic, jako existence zářivé hory, odkazující na bájné El Dorado, a sochy nalezené na ostrově Corvos.

Podle historika je tak tajemná osada v Rukopisu 512 pouhým záznamem jednoho z příběhů, které si na svých cestách vyprávěli kolonizátoři a hledači pokladů.

Pokud by ale byla potvrzena její existence, musely by se přepsat učebnice historie. Byla by důkazem, že do Jižní Ameriky dorazili Evropané již v době starověku.

Zdroje: www.labrujulaverde.com, www.scielo.br, www.en.wikipedia.org