curiosmos.com, treasuresinamerica.com, mysteriesofantiquityblog.wordpress.com

Záhadný rukopis

Rukopis 512 je desetistránkový spisek psaný archaickou portugalštinou. Napsán byl v roce 1753. Náhodně ho objevil přírodovědec Manuel F. Lagos v roce 1839. Ze zastaralého jazyka byl přeložen, nečitelné části byly vyznačeny tečkami. Kopie celého rukopisu byla téhož roku zveřejněna v časopise Brazilského historického a geografického institutu a předmluva zmínila bájné Muribekovy stříbrné doly. Kdo je jeho autorem není známo. Zmínka o pokladu někde v džungli však od samého počátku přitahovala pozornost dobrodruhů.

Objeveno v srdci amazonské džungle

Dle portugalské legendy ze 16. století přežil Diego Álvares alias Muribeka jako jediný ztroskotání lodi u brazilského pobřeží. Byl ve jménu portugalské královské koruny zatčen a vězněn, protože nechtěl prozradit doly na drahé kovy v Bahii. Mezi dobrodruhy, kteří se vypravili po dolech pátrat, byla skupina Portugalců v čele s Franciscem Raposem. A nejspíš jeden z nich je autorem rukopisu, který popisuje výpravu do hustého amazonského pralesa. „… když jsme deset let putovali divočinou, abychom zjistili, zda bychom mohli najít slavné stříbrné doly Velkého Muribeka …,“ je zmíněno v úvodu. „… po dlouhém a únavném putování podněcovaném neukojitelnou touhou po zlatě…“ dorazili do záhadného starobylého města s obrovskými hradbami.

Neznámý pisatel podrobně popsal široké ulice, budovy s kašnami a arkádami, náměstí, v jehož středu stál „… sloup z černého kamene neobyčejné velikosti, na jehož vrcholu byla socha muže s rukou na levém boku a nataženou pravou paží, ukazováčkem ukazující na severní pól; a v každém rohu zmíněného náměstí je obelisk podobný těm, které měli Římané, ale nyní značně poškozený a rozštípaný jako od blesků.“ Zmínil i tajemné symboly na hradbách, které připomínaly neznámé písmo. Prostě velkolepé město, které vybudovala starověká vyspělá civilizace a jehož ruiny svědčily o dřívějším bohatství a rozkvětu.

Zdroj: Youtube

Muribekovy doly

Záhadný rukopis obsahuje obdivný popis ztraceného města, ale také naznačuje, že se tam nacházejí stříbrné doly. „… nalezli jsme různé podzemní dutiny a strašlivé díry, s mnoha provazy jsme zkoušeli jejich hloubku, ale po mnoha pokusech se nám nikdy nepodařilo proniknout do jejich hlubin. Kromě toho jsme našli jisté rozbité kameny a na povrchu země pohozené stříbrné pruty, které mohly být vytěženy z dolů, v té době opuštěných.“ Zmíněn je i pytel zlaťáků nalezený v ruinách jednoho z domů.

Rukopis je dopis psaný jeho „ctihodnosti“ provincie Bahia. Neznámý pisatel popisuje místo, kde objevili stříbrný důl. Bohužel tyto důležité části textu podlehly zubu času a text končí.

Jako Indiana Jones

Stejně jako F. Rapos vyrazily hledat ztraceného města, jeho poklady a doly i další výpravy. Nejznámější výpravu vedl britský důstojník, archeolog a badatel Percy H. Fawcet. Ten měl od roku 1906 za sebou již několik úspěšných expedic v Jižní Americe. Poslední expedice, kterou dal dohromady v roce 1921, měla za cíl ono ztracené město, které sám nazval Z, nalézt. Vypravil se na ni se svým synem Jackem a přítelem Rimmelem. Poslední zprávy o nich jsou z května 1925. A pak tito tři badatelé beze stopy zmizeli. (viz video)

Ztracené město Z dosud nebylo nalezeno.


Zdroj: Youtube

Navzdory neuvěřitelně věrnému a podrobnému popisu portugalských objevitelů ho brazilští mainstreamoví archeologové nazývají největším mýtem jejich národní archeologie…