www.dailymail.co.uk, www.sciencetimes.com, www.herculaneum.ox.ac.uk

Svitky zcela zmizely z povrchu zemského, ale jen dočasně. Objevily se totiž zcela nečekaně v roce 1752 ve vile poblíž Neapolského zálivu. O této vile se říká, že kdysi snad patřila tchánovi Julia Caesara. Přestože se zde svitky opět našly, jejich obsah zůstal nedotčený. Byly totiž příliš křehké na to, aby se daly rozvinout a někdo se jim mohl věnovat. Pokud by to však někdo dokázal, čekala by ho pohádková odměna. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Umělá inteligence ve službách vědy

Tým výzkumníků, kteří se svitkům věnují, totiž vyhlásil soutěž, do které se může přihlásit každý. Vědci totiž zjistili, že díky vyspělým technologiím dokáže umělá inteligence z rentgenových snímků dokumentů s vysokým rozlišením extrahovat písmena a symboly. K rozluštění svitků jsou tedy vědci daleko blíž.

Nově vzniklý algoritmus strojového učení byl vycvičený k přečtení inkoustu nejen na povrchu, ale i ve skrytých vrstvách neotevřených svitků. Pokud by se někomu podařilo proniknout až k jejich podstatě, mohl by obdržet odměnu 250 000 dolarů za přečtení rukopisu z Herculanea, který byl spálený během erupce Vesuvu.

Inkoust pod světlem ožívá

Výbuch Vesuvu v roce 79 n. l. způsobil zuhelnatění stovky starověkých svitků, které nám nyní, i díky umělé inteligenci, mohou znovu ožít pod rukama. Při vypsání odměny vědci navíc zveřejnili i použitý software, který dokáže rukopisy částečně přečíst, a tisíce 3D rentgenových snímků dvou srolovaných svitků a tří fragmentů papyru. Většina dosud zkoumaných svitků z Herculanea je psána starořečtinou, ale vědci se domnívají, že některé z nich by mohly obsahovat i latinské texty. 

Na tyto dokumenty se psalo tehdy černým inkoustem, který není pouhým okem vidět, ale při pohledu v infračerveném spektru lze spatřit řecká písmena a symboly, z nichž některé byly rozluštěné pomocí softwaru umělé inteligence.

O své štěstí se tak může pokusit každý

„Ukázali jsme, jak přečíst inkoust z Herculanea," říká profesor Brent Seales, počítačový vědec. „To nám dává možnost odhalit 50, 70, možná 80 procent celé sbírky. Postavili jsme loď. Teď chceme, aby na ni všichni nastoupili a pluli s námi, i proto pořádáme tuto soutěž.“

Každá výzkumná skupina bude bojovat o cenu ve výši 150 000 dolarů, v přepočtu 3,7 milionů korun, které získá ten, kdo jako první přečte čtyři pasáže textu z vnitřních vrstev svitků. Musí se tak stát do konce letošního roku. Dalších 100 000 dolarů, tedy necelé 2,5 milionu, získá pak ten, kdo dokáže z 3D rentgenových skenů odhalit na svitcích inkoust.