Kodexy objevil izraelský beduín Hassan Saeda. Podle jedněch zpráv mu je dal jeho dědeček, podle jiných je objevil při povodni. Na dokument o kodexech se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

 

Kodexy mění pohled na historii křesťanství

Poté, co byl soubor prozkoumán, byla i ověřena jeho pravost. Kov byl analyzován, slova a symboly přeloženy a podle odborníků jsou tabulky skutečně staré téměř 2 000 let. Knihy jsou známé jako "kodexy", neboli typy vázaných rukopisů odlišné od svitků.

To zcela mění historii nejen křesťanů, ale i Židů a muslimů. Kniha totiž přináší mnohé překvapivé skutečnosti. Například i tu, že Kristus nezakládal své vlastní náboženství, ale obnovoval tisíciletou tradici z dob krále Davida.

Překvapivá zjištění

Ústředním bodem knih je myšlenka, že Kristus prosazoval uctívání Boha v Šalamounově chrámu, kde se věřilo, že je vidět samotná Boží tvář. Navíc prý Bůh, kterého uctíval, byl muž i žena. Jedna z knih kodexu má i sedm pečetí a mezi kodexy byl nalezen i obraz samotného Ježíše.
Přesto se však mnozí evangelikální křesťané snaží kodexy označit za padělky, stejně jako mnozí badatelé, kteří však sbírku ani neviděli, zatímco David a Jennifer Elkingtonovi vedou od roku 2009 kampaň za uznání a ochranu kodexů. Čtyřiapadesátiletý David Elkington říká, že se snaží zabránit tomu, aby se kodexy prodávaly na černém trhu. Podle nich knihy naznačují, že Kristus byl součástí hebrejské sekty, jejíž počátky sahají 1000 let zpět až ke králi Davidovi.

Testy pro pravost kodexu

Špičkové testy opravdu potvrdily, že jedna z knih je kompatibilní se srovnávacím vzorkem starořímského olova nalezeného v Dorsetu, což pravost kodexu opět potvrzuje. Testovacích míst ale bylo více a například krystalizační analýza ukázala, že kodex je pravděpodobně starý 1800 až 2000 let. To pak znamená, že knihy jsou nejstaršími a jedinými existujícími hebrejsko-křesťanskými dokumenty.
Kodexy jsou psány v paleohebrejštině a jsou pokryty osmicípými hvězdami, které symbolizují příchod mesiáše. Je v nich zmíněno nejen jméno Ježíše, ale i apoštolů Jakuba, Petra a Jana. Navíc i na tradičních křesťanských ikonách je Ježíš často zobrazen se zapečetěnou knihou - kodexem.

Více informací o kodexu najdete v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Kodexu se věnoval i doktor Schonfield, který byl nominován na Nobelovu cenu míru, a odvedl naprosto převratnou práci na tzv. svitcích z Mrtvého moře. Jak říká Davis Elkington: "Doktor Hugh Schonfield, jedna z nejvýznamnějších autorit, které kdy pracovaly na svitcích od Mrtvého moře, předpověděl, že se najde kovová kniha: poznal totiž, že jedna z nich byla popsána ve svitku nazvaném Damašský dokument - popis přesně odpovídá jednomu z kodexů. Jeho závěr zněl, že křesťanství má základ v hebrejském chrámu.“

Kodexy jsou tedy zřejmě pravé, což kov a písmo naznačují – jsou onou kovovou knihou a poskytují nový pohled na Kristův život.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www1.cbn.com, www.mirror.co.uk, wiganlanebooks.co.uk