Geniální vědec, jak se zdá, předběhl dobu. Popsal kapalná paliva a vícestupňové rakety v textu, který je starý téměř 500 let.

Prohlédněte si tyto nákresy ze 16. století. Geniální vědec předběhl dobu

Rukopis ze Sibiu je dokument, který byl objeven v roce 1961, jeho vznik byl však datován do 16. století.

Je tak dalším ze starověkých spisů, jež se nacházejí po celém světě a popisují to, co mnozí považují za velké historické úspěchy. Pravost Sibiřského rukopisu byla prokázána a skutečnost, že popisuje kapalné palivo, pilotované rakety i vícestupňové rakety, je k neuvěření.

Sibiřský rukopis byl objeven Dorem Todericiem, profesorem vědy a techniky na Bukurešťské univerzitě, na počátku 60. let 20. století.

Sám Toderici byl překvapen, když ve starobylém textu nalezl ilustrace a technické údaje o dělostřelectvu, balistice a také podrobné popisy vícestupňových raket.

Předpokládá se, že tento starobylý text byl vytvořen Conardem Hassem, mužem, který pracoval pro Uherské království a Sedmihradské knížectví na pozici vojenského inženýra a který se později stal vedoucím arzenálu rakouského císařství v době vlády krále Ferdinanda I.

Poznáte, co na nich je?

Ačkoliv je důvod jeho vzniku dosud neznámý, předpokládá se, že sloužil jako teoretické pojednání o tvorbě mnoha druhů zbraní, včetně vícestupňové raketové technologie. Jde o vůbec první dokument tohoto typu, který kdy byl objeven a s velkou pravděpodobností i vytvořen.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Rukopis ze Sibiu byl napsán v němčině a kromě raket a kapalných paliv obsahuje informace o možnosti kombinování výbušnin se zbraněmi, konstrukci ploutví ve tvaru rogala či vytváření kombinací paliv v kapalném stavu.

Zdali se Haasovi podařilo některý z jeho plánů uskutečnit, se neví. Některé prameny však tvrdí, že kolem roku 1550 došlo v Sibiu ke startu rakety. Důkazy pro to však žádné nejsou.

Zhruba čtyřicet let po vytvoření rukopisu se jím nechal inspirovat Johann Schmidlap, bavorský výrobce ohňostrojů a průkopník raket ze 16. století. Právě on jako první experimentoval s dvoustupňovými a třístupňovými raketami podle přesných parametrů Haasova návodu.

Další znalosti o třístupňové raketě pak přinesl Kazimier Siemienowicz, polský dělostřelecký specialista. Jeho experimenty s raketami jsou podrobně popsány ve jeho díle Artis Magnae Artilleriae Pars Prima, které vytvořil roku 1650.

Rukopis ze Sibiu obsahuje zhruba 450 stránek a nyní je uschován v archivu města Sibiu v Rumunsku. Výjimečný je nejen pro své texty, ale především nákresy obsahující mnoho technologických detailů.

Rukopis ze Sibiu je důkazem, že to, co považujeme za objev moderní doby, mohlo vzniknout mnohem dřív a dnešní dobu pouze inspirovat.

Zdroje:

www.ancient-code.com

mysteriesrunsolved.com

ntrs.nasa.gov