Po celém světě existuje nespočet starých rukopisů, které popisují neuvěřitelné úspěchy našich předků. Jedním z nich je i rukopis ze Sibiu, který byl objeven v roce 1961. Na 450 stránkách popisuje nejrůznější věci a objevy, ale mimo jiné zobrazuje i detailní nákresy třístupňových raket a popis pilotovaných vesmírných letů a kapalného raketového paliva.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Objev vskutku nečekaný

Rukopis ze Sibiu byl oficiálně vydán v 16. století, ale badatelé věří, že je založen na ještě mnohem starších textech. Nalezl jej roku 1961 Doru Todericiu, profesor vědy a techniky na univerzitě v Bukurešti a ihned se pozastavil nad jeho obsahem. Nemohl si nevšimnout nákresů a technologických detailů týkajících se dělostřelectva, balistiky a detailních popisů vícestupňových raket. Poté byl obsáhlý rukopis uschován v archivu města Sibiu v Rumunsku.

Conrad Haas – Elon Musk 16. století?

Původ rukopisu není zcela jasný, stejně jako původ jeho autora. Rukopis je připisován zřejmě vojenskému inženýrovi Conradu Haasovi, jenž jej měl sepsat mezi lety 1550 a 1570, kdy pracoval pro Maďarské království a knížectví Transylvánii. Ale ani o Haasovi toho mnoho nevíme. Narodil se buďto v Rakousku, nebo v Transylvánii. Za vlády Ferdinanda I. se stal velitelem muničních sil Rakouského království. Na podobné nákresy, jaké obsahuje rukopis ze Sibiu by tedy měl průpravu i zkušenosti. Dokonce se objevují i názory, že Haas obdobné rakety dokonce sám konstruoval a v roce 1550 uskutečnil ve městě Sibiu start rakety. Záznamy však neexistují.

Více informací o tajemném rukopise získáte z tohoto videa:

Zdroj: Youtube

Kdo byl Conrad Haas?

Conrad Haas (1509-1576) byl rakouský nebo sedmihradský saský vojenský inženýr z Uherského království v Sedmihradsku. Dnes je považován za průkopníka raketového pohonu. Svými náčrty a nápady výrazně předčil svou dobu, když navrhl třístupňovou raketu i raketu s posádkou. Kromě funkce zbrojmistra císařské habsburské armády rovněž vyučoval v Klausenburgu. Jeho dílo rukopis ze Sibiu kromě detailních nákresů a plánků obsahuje na konci i varování: "Ale moje rada zní: více míru a žádné války, nechat pušky klidně ve skladišti, aby se kulka nevystřelila, střelný prach neshořel ani nezvlhl, aby si kníže ponechal své peníze, pán arzenálu svůj život; to je rada, kterou dává Conrad Haas."

Rakety v historických pramenech

Rukopis je napsán německy a obsahuje teoretické znalosti o konstrukci různých typů zbraní, včetně vícestupňových raket. Jedná se o první dochovanou zmínku v historii, navíc obohacenou detaily, designem letek a křídel ve tvaru kluzáků. Nechybějí ani návody na výrobu kapalných palivových směsí.

Vícestupňové rakety se objevují v historii vícekrát. Již kolem roku 1590 experimentoval bavorský výrobce ohňostrojů a raketový pionýr Johann Schmidlap s dvoustupňovými raketami. S třístupňovými pak zase okolo roku 1650 polský specialista na dělostřelectvo, Kazimierz Siemienowicz.

Všechny tyto příklady jen podporují teorii, že současnost byla předpovězena již před mnoha lety. Ač je mnoho lidí v obdobných případech skeptických, rukopis ze Sibiu a další historické prameny, či dokonce rytiny a hieroglyfy raket a letadel, tuto teorii jen potvrzují.

Zdroje:

mysteriesrunsolved.com

en.wikipedia.org

www.infinityexplorers.com