V Číně našli 30 tisíc let starý kámen se zvláštními znaky. Může přepsat historii

Nataša Slánská | 23. 5. 2022

Vynález písma se tradičně přisuzuje Sumerům, kteří ho používali před 5500 lety. Z historického pohledu šlo o převratný mezník, jímž skončil pravěk a nastala éra starověkých civilizací. Čas od času se ale vynoří zápisy ještě starší. Například vinčanské znaky nacházené v oblasti kolem toku Dunaje jsou datovány až do 7. tisíciletí př. n. l. To je poměrně šokující zjištění, ale představte si, že někdo možná vyvinul písmo už před 30 tisíci lety...

Tehdy lidé ještě obývali jeskyně, vyráběli si nástroje k lovení zvěře a malovali na skály první umělecké obrazce. Na území dnešní Číny to nemohlo být jiné. A přeci se tu našlo cosi, co může výrazně nabořit naše představy o pravěké společnosti.

Je pravda, že ony představy byly v minulosti nabořeny již několikrát. Dnes už například víme, že se pravěcí lidé nepotloukali krajinou s kusem kožešiny obmotané okolo pasu, ale uměli si vyrobit praktické oblečení, včetně rukavic a vysokých bot. Kromě využívání jeskyní si rovněz stavěli chatky z kůží a hovořili vyspělou řečí; schopnost verbální komunikace podobné té moderní vědci předpokládají už u lidí žijících před 50 tisíci lety, kdy jejich mozek nabral dnešní formu.

Vědci oznámili nález nového druhu pračlověka. Měl velmi podivný obličej
Magazín

Vědci oznámili nález nového druhu pračlověka. Měl velmi podivný obličej

Tajemné znaky, které předběhly dobu

Otázka ale je, zda v té době dokázali přejít i k psanému slovu. Vědcům to dosud připadalo nemyslitelné, rozvoj písma byl spojován výhradně s usedlými zemědělskými kulturami. V čínském archeologickém nalezišti Šuej Dong Gou se však našel úlomek kamene, na němž jsou vyryty záhadné linie připomínající germánské runy.

Kámen byl nalezen už v 80. letech minulého století, řádné analýze byl ale podroben až v novém miléniu. Díky 3D skenu byli odborníci schopni vyvrátit, že by rytiny vznikly náhodně přirozeným popraskáním či zvířecími drápy. "Ačkoli netušíme, za jakým účelem byly linie vyřezány, můžeme s jistotou potvrdit, že byly vyryty úmyslně," uvedl čínský archeolog Fei Peng, který studii vedl. "Naskýtá se možnost, že sběrači a lovci před 30 tisíci lety vyvinuli systém počítání nebo psané komunikace, což by byl převratný objev."

Na fascinující čínské naleziště, kde byl kámen objeven, vás zavede video:

Zdroj: Youtube

Autoři neznámí

Zatím je záhadou, kdo za sebou pravěkou rytinu zanechal. Mohlo jít o původní domorodce nebo o cizí a vyspělejší populaci, která na čínské území přišla ze západu od pohoří Altaj. V každém případě ale autoři rytiny předběhli dobu o nějakých 20 tisíc let.

Archeologové nyní budou v Šuej Dong Gou hledat podobné artefakty, které by vnesly do původu a významu rytin více světla. "Máme záznam o tom, že v této lokalitě ve 20. letech 20. století nějaké oblázky s rytinami našel už francouzský archeolog Henry Breuil, bohužel je ale neuchoval ani o nich nepodal bližší podrobnosti. Alespoň ale máme naději, že náš nález nebude ojedinělý," uzavřel Fei Peng.

Zdroje: https://www.heritagedaily.com/, https://www.sci-news.com/, https://link.springer.com/

Tagy Čína Dunaj Republika Altaj rytina