Tehdy lidé ještě obývali jeskyně, vyráběli si nástroje k lovení zvěře a malovali na skály první umělecké obrazce. Na území dnešní Číny to nemohlo být jiné. A přeci se tu našlo cosi, co může výrazně nabořit naše představy o pravěké společnosti.

Je pravda, že ony představy byly v minulosti nabořeny již několikrát. Dnes už například víme, že se pravěcí lidé nepotloukali krajinou s kusem kožešiny obmotané okolo pasu, ale uměli si vyrobit praktické oblečení, včetně rukavic a vysokých bot. Kromě využívání jeskyní si rovněz stavěli chatky z kůží a hovořili vyspělou řečí; schopnost verbální komunikace podobné té moderní vědci předpokládají už u lidí žijících před 50 tisíci lety, kdy jejich mozek nabral dnešní formu.

Tajemné znaky, které předběhly dobu

Otázka ale je, zda v té době dokázali přejít i k psanému slovu. Vědcům to dosud připadalo nemyslitelné, rozvoj písma byl spojován výhradně s usedlými zemědělskými kulturami. V čínském archeologickém nalezišti Šuej Dong Gou se však našel úlomek kamene, na němž jsou vyryty záhadné linie připomínající germánské runy.

Kámen byl nalezen už v 80. letech minulého století, řádné analýze byl ale podroben až v novém miléniu. Díky 3D skenu byli odborníci schopni vyvrátit, že by rytiny vznikly náhodně přirozeným popraskáním či zvířecími drápy. "Ačkoli netušíme, za jakým účelem byly linie vyřezány, můžeme s jistotou potvrdit, že byly vyryty úmyslně," uvedl čínský archeolog Fei Peng, který studii vedl. "Naskýtá se možnost, že sběrači a lovci před 30 tisíci lety vyvinuli systém počítání nebo psané komunikace, což by byl převratný objev."

Na fascinující čínské naleziště, kde byl kámen objeven, vás zavede video:

Zdroj: Youtube

Autoři neznámí

Zatím je záhadou, kdo za sebou pravěkou rytinu zanechal. Mohlo jít o původní domorodce nebo o cizí a vyspělejší populaci, která na čínské území přišla ze západu od pohoří Altaj. V každém případě ale autoři rytiny předběhli dobu o nějakých 20 tisíc let.

Archeologové nyní budou v Šuej Dong Gou hledat podobné artefakty, které by vnesly do původu a významu rytin více světla. "Máme záznam o tom, že v této lokalitě ve 20. letech 20. století nějaké oblázky s rytinami našel už francouzský archeolog Henry Breuil, bohužel je ale neuchoval ani o nich nepodal bližší podrobnosti. Alespoň ale máme naději, že náš nález nebude ojedinělý," uzavřel Fei Peng.

Zdroje: https://www.heritagedaily.com/, https://www.sci-news.com/, https://link.springer.com/