V průběhu dějin se v různých částech světa uplatňovaly různé kulturní normy a zvyky týkající se manželství. A tak obrovská země, jako je Rusko, rozhodně není výjimkou. I když se některé z těchto zvyků v průběhu času vyvíjely, v současném Rusku jich stále přetrvává mnoho. Některé z nich jsou zde už několik století.

Hubenou? Rozhodně nebrat!

Jedním z nejvíce šokujících pravidel ruského manželství v 19. století bylo přesvědčení, že muži by si neměli brát hubené ženy. Myšlenka vycházela z přesvědčení, že váha ženy je ukazatelem jejího zdraví a plodnosti, takže těžší a tlustší ženy byly považované za žádanější manželky, protože se u nich předpokládala větší pravděpodobnost zplození zdravého potomstva.

Toto přesvědčení přetrvalo až do 20. století a některé ženy se dokonce uchýlily k extrémním opatřením, aby přibraly na váze a přilákaly manžela.

Dohodnutá manželství byla běžnou praxí

Dalším pravidlem, které v Rusku v 19. století stále platilo, byla představa, že sňatky by měli domlouvat rodiče, a ne jednotlivci, kteří se berou. Tato praxe byla běžná mezi aristokracií, protože byla považovaná za způsob, jak si udržet bohatství a společenské postavení. Nebyla však omezená pouze na vyšší vrstvy a mnoho dělnických rodin také domlouvalo sňatky pro své děti. Ačkoli tato praxe v moderním Rusku ustoupila do pozadí, v některých venkovských a konzervativních komunitách se domluvené sňatky stále vyskytují. Nejinak je tomu v dalších zemích světa.

Žena patří domů

Mezi další tradiční pravidla a přesvědčení platila i naprostá jistota v tom, že nejdůležitější je mít děti a že žena patří do domácnosti. V mnoha tradičních domácnostech se ještě dnes od žen očekává, že se budou starat o domácnost a děti, zatímco muži jsou hlavními živiteli rodiny. Tato dynamika se v moderním Rusku mění, ale stále zůstává součástí hodnot mnoha rodin.

Velmi důležitá je také rodinná pospolitost a soudržnost. Rodinná setkání a oslavy jsou důležitou součástí ruské kultury. Svátky, jako je Nový rok a pravoslavné Vánoce, jsou hojně slaveny a členové rodiny se často scházejí, aby se podělili o jídlo a vyměnili si dárky.

Jak randit: Podle pravidel a manuálu

Kromě domluvených sňatků platila v Rusku 19. století také přísná pravidla týkající se namlouvání a randění. Například bylo považované za nevhodné, aby spolu mladí lidé zůstávali o samotě, a jakýkoli fyzický kontakt před svatbou byl přísně zakázán. V některých případech mohl být i krátký rozhovor mezi mužem a ženou na veřejnosti považovaný za skandální.

Na video o ruských manželských principech a pravidlech se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Pro „západ“ nepřijatelné

Tato pravidla a názory týkající se manželství a namlouvání v Rusku 19. století často šokovaly cizince, kteří zemi navštívili. Francouzský spisovatel Astolphe de Custine, který Rusko navštívil ve 30. letech 19. století, byl ke zvykům, které pozoroval, obzvláště kritický. Napsal: „V Rusku se uzavírají sňatky za peníze, domlouvají je třetí osoby a uzavírají se bez lásky. Takový svazek by byl nemožný ve Francii, kde i ten nejchudší člověk touží následovat sklon svých vlastních sklonů."

Navzdory kritice cizinců se tyto tradiční zvyky v Rusku udržely po mnoho let a některé přetrvaly i do dnešních dnů. Jako v každé kultuře však i zde existuje široká škála postojů a přesvědčení týkajících se manželství a rodiny, a ne všichni Rusové tyto tradiční hodnoty vyznávají.

I když jsou tedy tyto tradiční rodinné hodnoty v některých částech Ruska stále rozšířené, nemusí nutně odrážet názory všech Rusů nebo širší společnosti. Obrovskou roli hraje mnoho dalších faktorů, jako kde žijete, jaké je společenské postavení, individuální okolnosti a osobní přesvědčení.

Zdroje: vk.com, pictolic.com, masterrussian.com, greatplainsparanormal.com