Dražby lidí, usekávání rukou, otřesná hygiena. Tak vypadalo Rusko v 19. století

Nataša Slánská | 23. 7. 2020
Drobné rolníky trápila bída a hlad.
V ruských vesnicích se čas zastavil kdesi v hlubokém středověku.
Mučení se na ruském venkově ještě v 19. století běžně praktikovalo.

Zatímco západní Evropa se v 19. století pod vlivem osvícenství a průmyslové revoluce rychle modernizovala, v Rusku jako by se zastavil čas. Drtivá většina obyvatel žila na vesnicích a robotovala na panských polích. Způsob života i myšlení zůstával na úrovni hlubokého středověku.

Tímto vyjádřením přitom středověku možná ještě křivdíme. Vždyť od nějakého 14. století v našich zemích rostla vzdělanost, rozrůstala se měšťanská vrstva, vzkvétala řemesla. Nic takového se v předrevolučním Rusku nedělo. Střední vrstva prakticky neexistovala, horních 10 procent obyvatel tvořila šlechta a statkáři, přičemž všichni ostatní pro ně museli pracovat.

Statkáři zacházeli s nevolníky jako se svým majetkem, prodávali je v dražbách jako zboží a bez jakéhokoli soudního úřadu je také trestali. Za sebemenší přestupky je zavírali je do žalářů, natahovali na skřipec, vypalovali jim na tělo cejchy, bičovali je a sekali jim končetiny. Drsné prostředí se odrazilo i v uspořádání jednotlivých rodin: otec mohl svou ženu i děti beztrestně bít, jak se mu zlíbilo. Zatímco on sám spal v teple za pecí, ostatní členové rodiny leželi na hliněné podlaze, obklopeni zvířaty.

Masakr ruské královské rodiny 1918: Vyšetřovatelé nemohli uvěřit jeho krutosti
Magazín

Masakr ruské královské rodiny 1918: Vyšetřovatelé nemohli uvěřit jeho krutosti

Bída a hlad nutila mnohé vesničany hledat práci na stavbách a v nově vznikajících továrnách. Ani ve městě je však lepší život nečekal: neúnosně dlouhá pracovní doba poskytovala čas jen na spánek, plat sotva stačil na jídlo. Na ubytovnách a v nájmech žili v přeplněných místnostech a jedli ze společného hrnce, jak na to byli zvyklí z domova.

Moskva ani Petrohrad v 19. století zdaleka nedosahovaly úrovně velkoměst své doby: měšťanských domů tu stálo pomálu, vedle nablýskaných paláců boháčů vyrůstaly dřevěné chýše dělníků, jejichž ulice nikdo nedláždil. V bahnitých cestách se potulovala hospodářská zvířata, hygienické podmínky byly otřesné.

Slepá Fany Kaplanová byla umučena za atentát na Lenina. Mohla ho spáchat ona?
Magazín

Slepá Fany Kaplanová byla umučena za atentát na Lenina. Mohla ho spáchat ona?

Přesto se ve městech mnohým vesničanům začaly otevírat obzory. Měli tu lepší přístup k informacím, jejich svět už nekončil nejbližším polem. Právě mezi dělníky se začaly formovat představy o politických a společenských reformách, které vyustíly v revoluční myšlenky.

Paradoxně to však byli právě levicoví aktivisté, kdo roku 1881 spáchal atentát na cara Alexandra II., jediného panovníka, který se upřímně snažil lidu ulevit, zavedl v zemi řadu reforem, a dokonce v roce 1861 zrušil nevolnictví. Po jeho vraždě se Rusko vrátilo zase o krok zpět, jelikož nastupující car Alexandr III. pokroku nakloněný nebyl. Odtud zbývalo jen 36 let k tomu, aby samoděržaví vystřídal krvavý režim bolševiků.

Tagy Alexandr III. Ruský Evropa Moskva Petrohrad Rusko