Podle dánské kroniky Gesta Danorum byla Rusla dcerou krále Riega, který na přelomu 5. a 6. století vládl zemi Telemark ležící na území dnešního Norska. Nutno podotknout, že zmíněná kronika byla sepsána až o 600 let později, takže všechny detaily příběhu nemusejí odpovídat realitě. Z pohledu odborníků jde spíš o legendu, která má zřejmě reálný historický základ, ale nedá se doložit přímými důkazy.

Bratra opili rohlíkem

Tradice nicméně praví, že Rusla své okolí okouzlovala ženským půvabem, rudými vlasy a nespoutanou, hrdou povahou. Hrdost je v jejím případě více než pochopitelná - když se jednou narodíte jako dcera panovníka, těžko se budete smiřovat s nižším postavením. Přesně to ale princezně po otcově smrti hrozilo. Trůnu se měl ujmout její bratr Tesondus, avšak nechal se z něj vyštípat vychytralým dánským králem Omundem.

Předpokládali bychom, že tahanice o trůny se za éry Vikingů neobešly bez krvavých bitev. Náš příběh ale ukazuje, že se na to šlo někdy i jinak. Omund se vloudil Tesondovi do přízně a ujal se vlády místo něho s příslibem, že ho adoptuje a učiní svým jediným dědicem. Až zemře, Tesondus bude vládnout vlastní zemi i Dánsku zcela sám.

Tato dohoda ovšem velmi popudila temperamentní Ruslu. Měla pocit, že Omund jejího bratra oklamal. Navíc se jí vůbec nelíbilo, že se v její domovině roztahují Dánové a ještě si tu poroučí, jako by jim tu všechno patřilo. Doma neměla stání. Shromáždila pirátskou flotilu a vytáhla proti Dánům do boje.

Dle některých zdrojů po jejím boku válčila i její sestra Stekla. Ta pro změnu utekla za svobodou - doma ji chtěli provdat za muže, který se jí ošklivil.

Věční nepřátelé

První střet s Omundovým vojskem skončil pro odvážné pirátky vítězně. Legenda ale praví, že jim poté narostlo přehnané sebevědomí a odhodlaly se vtrhnout do Dánska, aby ho dobyly, což bylo přecijen příliš velké sousto. Během ústupu se Rusla střetla s Tesondem a snadno ho přemohla. Poté, co rozprášila jeho jednotku, stanula před osudným rozhodováním - má bratra zabít, nebo ho nechat jít? Hlas srdce převážil, a krásná pirátka mladého muže ušetřila.

Tesondus si toho však zrovna dvakrát nevážil - pořád v něm hlodala potupa, kterou mu sestra uštědřila. Při příští příležitosti, kdy pirátům štěstí v boji nepřálo, na sestru zaútočil, popadl ji za copy a rozkázal svým mužům, aby ji ubili k smrti vesly.

Tím zanikla i obávaná pirátská flotila, která dánskému králi nadělala tolik vrásek. Osud byl snad milostivý alespoň k mladší princezně Stekle. Ta se prý po rozhodné bitvě usadila v jedné norské vesnici, která na její památku nese dodnes jméno Stiklestad. Nic bližšího ale o jejím dalším životě není známo.

Zajímají vás Vikingové? Pak vás možná zaujme následující video:

Zdroj: Youtube

Zdroje: https://www.ancientpages.com/, https://www.herstorie.com/, https://www.history.co.uk/