Rychlost člověka od nepaměti fascinuje a čím rychleji člověk jede, tím větší vzrušení cítí.

Fascinující scénář může poskytnout náhled na to, co by se stalo, kdybychom cestovali rychlostí světla. Rychlost světla je konstantní a nemění se v závislosti na tom, zda pozorovatel stojí, nebo se pohybuje. Einsteinova teorie relativity vyjasnila mnoho pochybností o hmotnosti a energii a my se nyní podíváme, jak by to vypadalo, kdybychom cestovali stejně rychle jako světlo a vše bylo relativní - dokonce i čas.

Podívejme se na video:

Zdroj: Youtube

Je to nemožné, ale představme si…

Faktem však zůstává, že cestování rychlostí světla není něco, čeho by bylo možné dosáhnout běžnými prostředky. Ve skutečnosti je podle fyzikálních zákonů nemožné, aby jakýkoli objekt s hmotností dosáhl rychlosti světla. Snažit se cestovat rychleji než světlo by bylo jako zastavit kolo a snažit se jet pomaleji Pro účely tohoto myšlenkového experimentu však předpokládejme, že to možné je.

Co by se pak stalo? V první řadě je třeba si uvědomit, že by to byl zážitek, který se nepodobá ničemu, s čím jsme se dosud setkali. Svět kolem nás by se zdánlivě pokřivil a zkreslil, jako bychom cestovali tunelem.

Čas se zdá být pomalejší

Jedním z nejvýznamnějších důsledků cestování rychlostí světla je dilatace času. To znamená, že pro osobu cestující touto rychlostí by se čas zdánlivě zpomalil. Pokud byste například cestovali rychlostí světla po dobu jednoho roku, čas na Zemi by se posunul o několik let dopředu. Je to proto, že čím rychleji cestujete, tím pomalejší se vám zdá být pohyb času.

Objekty kolem jsou kratší

Dalším důsledkem cestování rychlostí světla je zkracování délky. To znamená, že objekty by se člověku cestujícímu touto rychlostí zdály kratší ve směru pohybu. Pokud byste například cestovali rychlostí světla směrem ke zdi, zdála by se vám zeď mnohem kratší, než je její skutečná délka.

Byli bychom těžší

Kromě toho by cestování rychlostí světla způsobilo nárůst hmotnosti. To je dáno teorií relativity, podle níž by se s přibližováním k rychlosti světla vaše hmotnost exponenciálně zvyšovala. K tomu by bylo zapotřebí neuvěřitelné množství energie, a proto je to v současné době nemožné.

Vše kolem nás by bylo jiné

Jakmile bychom se přiblížili rychlosti světla, vesmír kolem nás by se začal měnit. Zdálo by se, že se mění barvy, a svět by se podivným a nepředvídatelným způsobem roztahoval a smršťoval. Stejně tak by docházelo k dojmu, že hvězdy a galaxie kolem nás mění tvar a formu a samotná struktura prostoru a času se kroutí a ohýbá.

Kdybychom pokračovali v cestování rychlostí světla, nakonec bychom dosáhli bodu, kdy by čas a prostor ztratily smysl. Svět kolem nás by se stal světelnou a barevnou skvrnou a my bychom nedokázali rozlišit mezi minulostí, přítomností a budoucností. Bylo by to, jako bychom byli pozastaveni v čase a prožívali vše najednou.

I když v dnešní době máme super rychlá letadla, rychlovlaky a stíhačky, dosáhnout rychlosti světla se nám nedaří.

Zdroje: www.travelandleisure.com, science.howstuffworks.com