Ohledně záhadného kamene se objevila mnohá tajemství. Hendraburnick Down je pramenem řeky Camel, takže může být silným duchovním a symbolickým místem. Zajímavé jsou nejen rytiny v tomto kameni, které podle nejnovějších výzkumů mohou být více než jen dekorativní. Mohou být ve skutečnosti formou starověké komunikace a předávat zprávy, které lze vidět pouze tehdy, když jsou kameny osvětlené měsíčním světlem. Stále však nevíme, co tyto vzkazy symbolizují a proč byly do skal vytesané.

Řezby mají být záměrně vidět jen v noci

Jak informoval deník The Sun, tým vědců pod vedením archeologa doktora Andyho Jonese zkoumal Hendraburnick Quoit, který leží na Hendraburnick Down nedaleko Davidstow, a další podobné památky v oblasti. Díky kombinaci terénní práce a počítačového modelování se týmu podařilo identifikovat vzory v řezbách, které naznačují, že byly navržené tak, aby si je bylo možné prohlížet v noci.

Archeologové našli na kameni ve tvaru sekery zvaném "quoit" celkem 105 rytin. Výzkumníci zjistili, že některé rytiny zřejmě odrážejí obrazce Měsíce a hvězd, což naznačuje, že mohly být používané jako forma lunárního kalendáře nebo astronomického průvodce. Jiné rytiny však zůstávají záhadou.

Zajímavé video o tom, co se na kameni objeví za svitu Měsíce, zhlédněte zde:

Zdroj: Youtube

Záměr pravěkých „stavitelů“

Jak vysvětluje doktor Jones: „Motivy a vzory, které vidíme vytesané do těchto kamenů, naznačují, že byly navržené tak, aby byly vnímané v jiném světle - doslova - než v jakém je vidíme dnes."

Objev těchto skrytých vzkazů je pozoruhodnou připomínkou vynalézavosti a kreativity našich dávných předků. Jak tým uvádí ve své zprávě: „Je zřejmé, že neolitičtí obyvatelé Británie byli sofistikovaní myslitelé a dokázali využít své znalosti noční oblohy k vytvoření neuvěřitelných uměleckých a komunikačních děl."

Přestože přesný význam těchto rytin nebude možná nikdy zcela pochopený, jejich objev je svědectvím o přetrvávajících záhadách lidské historie. Starobylé britské posvátné kameny skrývají tajná poselství, která jsou viditelná pouze v noci.

Podobné památky jsou i jinde

Během terénních prací vyšlo najevo, že skalní umění je mnohem rozsáhlejší, než se původně myslelo, a že je nejzřetelnější při pohledu za slabého slunečního světla z jihovýchodu nebo za svitu měsíce," napsali vědci v časopise Time and Mind. Předpokládají, že rozbitý žilný křemen mohl být používaný při nočních rituálech. Když se totiž dva kusy tohoto kamene rozbijí o sebe, vyzařují krátké zářivé světlo, jaké známe z pravěku z příběhů o vykřesání ohně.

Na mnoha dalších nalezištích z doby kamenné by se také mohly nacházet záhadné rytiny, které byly pravděpodobně používané při podivných rituálech. Značky se většinou našly v severní Evropě, ale podobné vzory byly spatřené i daleko na Havaji a v Austrálii. Ostatně i Stonehenge je jednou z těchto staveb.

Při dalším zkoumání dávné minulosti musíme zůstat otevření možnosti nových objevů a nových poznatků o bohatém kulturním dědictví naší planety.

Zdroje: www.thesun.co.uk, www.rt.com, en.wikipedia.org/wiki/Lanyon_Quoit