Vědci našli pod Jeruzalémem na podivnou hádanku. Obří písmena V jim nedají spát

Lenka Bělská | 14. 11. 2022

Jeruzalém je jedno z nejzáhadnějších měst na světě. Podle židovské tradice je místem prvopočátku. Je protkán pavučinou ulic plných tajemných symbolů. Například rytinami ve tvaru písmene V.

Město tří náboženství - judaismu, křesťanství a islámu. To je Jeruzalém. Jeho historie sahá až do 4. tisíciletí př. n. l., kdy bylo na vyvýšenině, které se dnes říká Město Davidovo, vybudováno sídliště. Až do 11. století př. n. l. byl obýván Jebusity. Poté padl do rukou Izraelitů, již ho ustanovili svou hlavní metropolí.

Saladin vs křižáci: Jak vypadala bitva o Jeruzalém? Obrovská potupa pro rytíře
Magazín

Saladin vs křižáci: Jak vypadala bitva o Jeruzalém? Obrovská potupa pro rytíře

Během dalších let byl Jeruzalém cílem mnoha dobyvatelů. Vždy ale jako bájný fénix znovu povstal z popela. Na jeho troskách byla budována řada posvátných míst, aby o další desetiletí padla do rukou nepřátel.

Rytiny v Jeruzalémě

Město se tak řadí mezi nejbohatší archeologické naleziště na světě. Vykopávky probíhají téměř neustále. Objev izraelských odborníků, kteří odkryli komplex místností vytesaných do skalního podloží v nejstarší části města, proto nečekaně překvapil.

V podlaze jednoho z pokojů byly vyryty tři symboly ve tvaru písmene V. Jejich ramena dosahují délky půl metru. Hluboké jsou asi pět centimetrů. V jejich blízkosti nebylo objeveno nic, co by naznačovalo jejich účel.

Po záhadné supercivilizaci zůstala socha moderní krásné ženy. Netušíme, kdo byla
Magazín

Po záhadné supercivilizaci zůstala socha moderní krásné ženy. Netušíme, kdo byla

„Znaky jsou velmi zvláštní. Nikdy jsem nic podobného neviděl,“ řekl jeden ze dvou ředitelů vykopávek Eli Shukron. Archeologové ale předpokládají, že mohou být staré nejméně 2 800 let a kdysi v nich stála nějaká dřevěná konstrukce.

Tajemné symboly z Jeruzaléma

Nápovědu našli ve sto let staré mapě expedice vedené britským průzkumníkem Montague Parkerem, který v letech 1909 až 1911 hledal ztracené poklady židovského chrámu v Jeruzalémě. Ten písmenem V označil nedaleký podzemní kanál. Vědci však tuto oblast ještě neprozkoumali.

„Dalším vodítkem k odhalení symbolu rytin je vedlejší místnost, v níž jsme našli svislý kámen," vysvětluje Shukron. „Ty byly ve Středním východě používány k označení místa pro rituály nebo sloužily jako památník mrtvých předků. Pravděpodobně jde o pozůstatek pohanských náboženství, které se izraelští proroci snažili vymýtit." Komplex místností tak mohl být starověkým chrámem. Tuto funkci potvrzuje jejich poloha. Nachází se poblíž nejdůležitějšího místa ve městě - pramene.

Zdroj:

www.mg.co.za, www.cs.wikipedia.org, www.nbcnews.com

Tagy Eli Shukron Jeruzalém rytina Střední východ