Postavy v kápích

Přetrvávající záhada kapucínů nepřestává udivovat zvědavou mysl milovníků historie i dnes. Přestože se o nich všemožně spekuluje, jejich skutečná identita zůstává dobře střeženým tajemstvím.

Důkazem jejich existence jsou různé kamenné rytiny a hliněné sošky objevené v kontinentální Evropě a Británii. Je mezi nimi i slavná rytina, zdobící Hadriánův val. Skutečnou záhadou je, že na většině vyobrazení je prakticky nemožné určit, zda se jednalo o muže nebo ženy. Jen řezba objevená v oblasti Mosely, na které mají kapucíni kníry, naznačuje možnost, že šlo o muže. Výrazný oděv, který se skládá z dlouhých plášťů, zakrývajících je od hlavy až po paty, skutečně zastírá jejich pohlaví. Obličej byl často jediným viditelným rysem, ponechávající dostatek prostoru pro domněnky.

Rytiny kapucínů se často vyskytují v osamělé podobě nebo ve trojici. Tyto záhadné postavy se často objevují v blízkosti pramenů, což některé badatele vede k domněnce, že mohly být uctíváné jako božstva. Voda se svými očistnými a léčivými vlastnostmi byla po staletí zdrojem mýtů a legend. Spojení kapucínů s vodou tak může značit ochranu před nemocemi. Dalším důkazem může být jejich spojitost s bohem uzdravování, Lenusem.

Otázky vyvolávají také meče, přítomné na některých vyobrazeních. Historici a odborníci na mytologii se domnívají, že kapucíni mohli chránit něco cenného, případně chránit posvátnost léčebných míst a s nimi spojených božstev. Ačkoli se kapucíni podobají řecko-římskému bohovi Telesoforovi, známému jako Asclepiův průvodce v kapuci, jsou především keltského původu.

Kdo tedy jsou?

Jedním z pozoruhodných aspektů vzbuzujících pozornost je zmenšená velikost kapucínů. To vede badatele k domněnce, že kapucíni mohli být menšími bohy, démony nebo duchy.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Waldemar Deonna, zabývající se studiem kapucínských nadpřirozených bytostí, navrhl, že tyto postavy mohly být dětmi nebo trpaslíky, přičemž dospělí běžného vzrůstu byli vzácnou výjimkou. Navzdory těmto tvrzením však existuje jen málo důkazů, které by byly schopné to potvrdit.

Skrytí jejich těl pod pláštěm prakticky znemožňuje určit, zda byli normálního vzrůstu, nebo měli abnormální fyzické vlastnosti. V některých případech vyobrazení kapucínů vedle bohyně matky v britském Cirencesteru naznačují, že měli podobné proporce, případně mohli být postavami většími než v životní velikosti.

Záhada kapucínů tak přetrvává dál a bedlivě si střeží všechna svá tajemství. Možná i proto jejich odkaz v evropských dějinách nepřestává přitahovat naši pozornost.

Zdroje: www.mjwayland.com, www.buzzfeednews.com, dotesports.com