Postavení žen ve středověku si dnes ani neumíme představit. 

Jak se chovali „galantní“ středověcí rytíři k ženám?

Středověk nebyl pro ženské pohlaví lehkým období. Už jen z toho důvodu, že na ně bylo nahlíženo jako na občany jakési druhé kategorie. Ženy tak kvůli pohlaví stály po celý středověk na druhém místě. Muži měli prim.

Středověké ženy byly často obviňovány z lhaní či neschopnosti. Zároveň byly často sexuálně nevinné, což z nich činilo tu část společnosti, která nesměla zastávat mocenské funkce. Jejich hlas totiž nikdo neposlouchal, protože nic neznamenal. 

O všem rozhodovali muži. Ti řídili nejen celou společnost, ale také svou domácnost. Žena ve středověku musela dělat vše, co se po ní požadovalo. Ačkoliv ženy nebyly slabé ani hloupé, často se s nimi tak zacházelo. 

V okamžiku, kdy se žena stala matkou, byla její role jasná. Musela se postarat o celou rodinu. Té musela svou aktivitou zajistit co nejlepší život. Muž se choval k ženě hezky pouze ve chvílích, kdy se jemu samotnému chtělo. Výjimku pak netvořili ani "galantní" středověcí rytíři. Právě ti se totiž k ženám galantně rozhodně nechovali.

Pro chudé a mladé byli postrachem

Středověcí rytíři dělili ženy hned do několika kategorií. Podle nich se pak lišil jejich postoj k nim. Nutno podotknout, že celkově však bylo chování rytířů k ženám jako takovým spíše strašné.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Rytíři měli své panny, tedy ženy zranitelné a nevinné, matky, které se staraly o jejich potomky, ale vynechat nesměli ani je a pak děvky. Tedy ženy, které, pokud šlo o sexualitu, neměly na tu svou žádné právo. Středověká děvka byla majetkem muže, jež za ní zaplatil. 

Být matkou bylo nejdůležitejší středověkou rolí každé ženy. To středověcí rytíři věděli, ale nijak na tom nelpěli. Jejich posláním sice bylo chránit a zajistit mír, ale také si pořádně užívat život. Jakákoliv žena tak pro ně nebyla víc než lovenou kořistí.

Často ženy znásilňovali a představa lásky jim byla vzdálená.

Zdroje:

www.quora.com

www.history.com

www.historyextra.com