Případ pradávného gigantismu je tak důkazem, že tento stav nebyl spojen se sociální izolací.

4700 let starý vládnoucí obr

V článku publikovaném v časopise The Lancet Diabetes & Endocrinology odborníci analyzovali kosterní pozůstatky objevené v roce 1901 v hrobce poblíž egyptského města Bejt Challaf, které leží asi 70 km severozápadně od Luxoru. I když není zcela jasné, komu hrobka patřila, fragmenty reliéfu nesoucí Sanakhtovo jméno vedly k domněnce, že patřila tomuto ne příliš známému králi.

Hrobka obsahovala ostatky velmi vysokého muže. Měřil asi 187 cm. To je mnohem více než u ostatních Egypťanů té doby. Většina z nich měla v průměru jen metr a půl.

Francesco M. Galassi z univerzity v Curychu a jeho kolegové se domnívají, že Sanakhtova neobvyklá výška byla skutečně důsledkem gigantismu. Tedy hormonálního onemocnění, které vede k abnormálnímu nadměrnému růstu. Pokud je jejich prognóza správná, jedná se o vůbec první diagnózu tohoto onemocnění. U jiných dříve narozených skeletů byla diagnostikována akromegalie, a přestože akromegalie i gigantismus mají podobnou příčinu, akromegalie se vyskytuje v dospělosti a gigantismus v dětství.

Během výzkumů se vědci zaměřili na rozměry Sanakhtovy lebky. Ty pak porovnávali s údaji z antropologických databází. Porovnali je s výškou staroegyptských obyčejných lidí, aby zjistili, o kolik byl vyšší. Zatímco členové královské rodiny byli obecně vyšší než obyčejní lidé, král Sanakht byl "vyšší" mnohonásobně. "Ze všech známých královských mumií žádný jiný král nebo královna nesplňuje požadavek gigantismu," napsal tým.

Faraonovy kosti se zvláštními znaky

Při analýze kostry bylo zjištěno, že "pouze jeho dlouhé kosti vykazují známky bujného růstu (gigantismu)", a dodali, že rozměry jeho obličeje nejsou zvětšeny ve stejné míře. "Údajný Sanakht pravděpodobně trpěl gigantismem, skutečně se jedná o nejstarší známý paleopatologický případ na světě.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

"Ve starověku by nebyla k dispozici žádná chirurgická ani farmaceutická léčba, proto regrese mohla být pouze důsledkem degenerace hypofýzy. Mohlo dojít k infarktu, což je v moderním světě známý klinický jev."

Ačkoliv se stále s jistotou neví, zda jsou ostatky skutečně Sanakhta, má "lékařské posouzení" potenciálního gigantismu velkou hodnotu. Byl by to nejstarší známý případ.

I kdyby však dotyčným obrem nebyl Sanakhta, s určitostí lze tvrdit, že šlo o někoho z vyšších vrstev. Tomu napomáhá skutečnost, že dotyčný byl po dosažení dospělosti pohřben v elitní hrobce. Gigantismus té doby tak pravděpodobně nebyl spojen se sociální marginalizací.

Tento objev by mohl osvětlit společnost ve starověkém Egyptě. Je známo, že malí lidé a trpaslíci zastávali zvláštní postavení a často se věřilo, že mají nebeské dary. "Zatímco nízcí lidé byli ve starověkém Egyptě velmi preferováni, zejména v raném dynastickém období, nemáme žádné záznamy o tom, že by velmi vysocí lidé měli nějaké zvláštní společenské preference nebo znevýhodnění," uzavírají vědci.

Zdroje:

www.livescience.com

www.atlasobscura.com

www.express.co.uk