V nadmořské výšce okolo 3300 metrů nad mořem, v peruánském městě Cuzco, žije kolem 350 000 obyvatel a v bezprostředním okolí se nacházejí četné památky prastarých indiánských kultur, například Inků. Jednou z nejznámějších je právě vysoko položená pevnost Sacsayhuaman. Sacsayhuaman je fantastická stavba, ale o jejím stáří ani stavbě se toho moc neví. Incké legendy hovoří o bílém bohu Viracochovi, který údajně vlastnil hůl, s níž dokázal zapálit skálu tak, že oheň zlehčil kameny natolik, že s nimi mohli lidé hýbat. Po nějaké době však kameny ztěžkly zpět.

Na zajímavé video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Obdivuhodná i podivuhodná stavba Sacsayhuaman

Rozlehlý chrám obklopuje více než čtyři sta metů dlouhá zeď postavená z obrovských tvarovaných kamenů z vápence, andezitu a dioritického porfyru. Ve skutečnosti to vlastně není jeden chrám, ale komplex mnoha chrámů, jenž obsahuje i další prvky, nad kterými žasneme. Přičemž jednotlivé balvany na sebe navazují tak těsně, že mezi ně nelze vsunout ani list papíru. Největší kameny váží až 300 tun a jsou přes 6 metrů vysoké a nejzvláštnější je, že pocházejí z lomu vzdáleného 60 km! Odtud musely být dopraveny na místo přes velmi obtížný terén, kde je navíc řidší vzduch.

Jakási kyklopská, třípatrová stěna je navíc spojena mistrným způsobem bez malty či jiného pojiva. A je tak odolná, že přečkala všechny historické katastrofy a silná zemětřesení. Stěny vypadají velmi dlouhé a mají zvláštní tvar půdorysu, který vypadá jako zubatý.

Kruhový amfiteátr Kenko

Jedinečná pevnost má v okolí několik zvláštních staveb, které poukazují na neobvyklou zručnost tehdejších kameníků. Jednou z nich je kruhový amfiteátr Kenko, ležící pod skalou s jeskyněmi a puklinami, do níž jsou vytesána schodiště a nejrůznější reliéfy. Vše je navíc tak precizně provedeno, že to vypadá, jako by dílo vzniklo v plastelíně, nikoli ve tvrdé skále. Práce je tak precizní, že vypadá, jako by bylo použito laseru.

Se stavbou celé pevnosti si vědci neví rady. I když se jako její tvůrce zmiňuje incký vládce Pachacutec, některé části stavby jsou zřejmě mnohem starší.

Geniální kameníci?

Obdobně je tomu i u dalších míst v bezprostředním okolí, jako jsou Tambomachay, lázně vystavěné jako kaskádová pevnost z žulových balvanů různého tvaru, složená z řady akvaduktů, vodopádů a kanálů. Údajně zde možná kdysi byla i vojenská základna. A pak je tu incká lokalita – Ollantaytambo, další komplex incké architektury, o jehož účelu také nevíme mnoho. I zde je k vidění obrovský balvan, do kterého jsou jakoby „vmačknuty“ další čtverce a obdélníky různé hloubky. A dále legendární Machu Picchu, další důkaz záhadné kamenické práce.

Běžná metoda neustálého měření a sekání zde neobstojí. V době vzniku staveb totiž měli lidé k dispozici pouze kamenná kladiva, které používali tehdejší Inkové. Neustálé sekání, měření a zkoušení kamenů by vyžadovalo čas několik generací. A stejně by nikdy nebylo dosaženo takové přesnosti. Navíc se v okolí staveb nenacházejí žádné „nepovedené“ kameny. Vše je prostě dokonalé a všechny kameny do sebe na milimetr zapadají. Každý kámen v pevnostech má své předem určené místo.

O tajemném budování Inků hovoří i toto video:

Zdroj: Youtube

Hypotézy bez konce

Jedna hypotéza však přece jen existuje, a má vlastně co do činění s inckou legendou o dočasném změkčení kamenů. Je to zvláštní, ale tato hypotéza má několik důkazů. V Jižní Americe údajně existuje rostlina, která svými listy dokáže změkčit kámen! Využívají ji někteří ptáci, kteří hnízdí v kulatých otvorech ve skalních stěnách a díky ní umějí změkčit skálu natolik, že do ní mohou vyklovat otvor. Zkrátka kámen je možná dočasně skutečně změkčen.

Ač jsou dnes již mnohé památky zmapovány velmi detailně, jejich prapůvodní podstata a hlavně metody, jak byly postaveny a vyzdobeny, zůstávají dosud záhadou. Doufejme, že budoucnost nám přinese řešení.

Zdroje:

www.auriperu.com, en.wikipedia.org/wiki/Sacsayhuaman, www.iscreamsundae.com,www.peruforless.com