Kámen byl vykopán ve Francii v roce 1900 a na více než 100 let se na něj zapomnělo.

Kamene si 100 let nikdo nevšiml

Pochází z rané doby bronzové z lokality Sanit-Bélec a s velkou pravděpodobností byl ukazatelem politické moci knížectví. Nyní tuto vytesanou desku zkoumali vědci z francouzského Národního ústavu pro preventivní archeologický výzkum, Bournemouth University, CNRS a Université de Bretagne Occidentale a zjistili, že jde o nejstarší známé kartografické zobrazení území v Evropě.

Zlomená deska byla použita v pohřebišti Saint-Bélec ke konci mladší doby bronzové, tedy v přibližném časovém horizontu 1900-1640 př. n. l.. V této době tvořila jednu ze stěn kamenné krypty. Jakési malé kamenné schránky podobající se rakvi, která měla stejný účel. Ukládala se do ní těla zemřelých.

Čelní strana desky obsahuje rytiny a byla natočena směrem k vnitřní části hrobky. Její konce však byly skryté. 

Po vykopání v roce 1900 byla převezena do soukromého muzea a o dvacet čtyři let později, tedy v roce 1924, se stala součástí Muzea národních starožitností (Musée des Antiquités nationales).

Do 90. let 20. století byla deska ze Saint-Bélec uložena ve výklenku v hradním příkopu. Roku 2014 byla nalezena v hradním sklepení.

Pak vědcům došlo, co kresby znázorňují, a nastal poprask

Díky 3D průzkumu a fotogrammetrii tohoto "kamene" objevil Dr. Clément Nicolas, člen výzkumného týmu a postdoktorand BU, na povrchu desky zvláštní rytiny. Další výzkumy potvrdily, že jde skutečně o nejstarší známou mapu v Evropě. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Vědci zjistili, že kamenná deska obsahuje velké množství prvků, typických pro prehistorické mapy, včetně opakujících se motivů spojených linkami, které určují rozložení daného území.

Podrobnější zkoumání rytého povrchu odhalilo, že topografie desky byla záměrně tvarována. Cílem bylo zobrazit údolí řeky Odet a další říční síť, kterou znázorňují vyryté linie.

Analýza rytin a prvků krajiny ukázala, že území má rozlohu přibližně 30x20 km a skutečně se nachází podél toku řeky Odet. Ústřední motiv, vědci nazvaný symbol ohrady, představuje tři říční prameny (Odet, Isole a Stêr Laër), kde se daná lokalita nacházela.

Deska ze Saint-Bélec poukazuje na výborné kartografické znalosti pravěkých lidí. Zobrazuje území silně hierarchizovaného politického útvaru. Právě ten v rané době bronzové přísně kontroloval konkrétní území. Vzhledem k tomu, že deska byla nalezena zlomená, vědci předpokládají, že tento fakt mohl symbolizovat odsouzení.

Její pohřbení pak mohlo představovat konec nebo odmítnutí elit, které v průběhu rané doby bronzové vykonávaly svou moc nad společností po dlouhá staletí.

Zdroje:

www.sci.news, www.historyhit.com, bigthink.com