Král Šalamoun, syn Davidův, byl biblickou postavou oplývající nesmírnou moudrostí a rozvahou. Jednoho dne prý k němu přišly dvě ženy, které se navzájem obviňovaly z toho, že ta druhá té první ukradla dítě. Šalamoun jim navrhnul řešení sporu: dítě rozpůlí a každé ženě dá jednu polovinu. A tehdy se ukázala pravda. Pouze ta skutečná matka řekla, že k ničemu podobnému nesvolí.

Byl Šalamounův chrám postaven bez použití kovových nástrojů?

Asi 1000 let před Kristem nechal na vrcholu Sion v Jeruzalémě král Šalamoun postavit První chrám. Svatyně se stala symbolem náboženské identity Židů a místem utváření židovského národního povědomí. Rozvrácený byl v 6. století před Kristem Babylóňany a Židé byli odvlečeni do babylónského zajetí. Vzhledem k tomu, že První chrám byl výjimečným náboženským místem, nesmělo prý být při jeho budování použito žádného nástroje zhotoveného ze železa, neboť kov je symbolem zbraně a místo míru nesmělo být kovem znesvěcené. Jakými nástroji či postupy byl velkolepý Jeruzalémský chrám ale vybudován?

Co říkají starověké židovské texty?

Starobylé židovské texty a midraše, což jsou židovská učení, obsahují zmínky o jakémsi červu, který se živí kamením a údajně hrál klíčovou roli při vzniku Prvního chrámu. Židovské texty odkazují na existenci jakéhosi Šamira, bytost schopnou řezat i ty nejtvrdší kameny, která prý byla použita k výstavbě svatyně. Když byl chrám dostavěný, tvor, který jej prý pomáhal budovat, zmizel a nikdy se již neobjevil. Je něco takového vůbec možné?

Objev unikátního červa

Mořští biologové nedávno učinili neuvěřitelný objev. Narazili na unikátního červa, který „žere kámen“. Tento tvor byl nalezený pouze v jedné části řeky na filipínském ostrově Bohol a byl pojmenovaný Lithoredo abatanica. Tamní ženy tohoto červa pojídají, protože věří, že jim pomáhá zvyšovat kvalitu kojení svých novorozenců.

Neuvěřitelné…

Čím je tento červ tak výjimečný? Hlavní zvláštností je potrava, kterou se živí. Zatímco většina podobných červů se živí dřevem, což jim umožňuje vyhloubit dlouhé tunely do dřevěných konstrukcí, čímž je ničí, tento druh červa se živí kamením. Při jeho žraní vytváří písek, který vypuzuje ze svého těla jako trus. Toto chování je vědcům zcela neznámé. Existuje tedy paralela mezi existencí tohoto červa a židovským vyprávěním o stavbě Prvního chrámu?

Co na to učení Židé?

Tóra vyžaduje, aby byl oltář zhotovený z kamenů, které nebyly vytěžené ani vytvarované ocelí. Šamir, červ schopný s naprostou přesností rozřezat i tu nejtvrdší skálu, na který se odkazuje celý Talmud, údajně existoval už v Mojžíšově době jako jeden z deseti divů stvořených v předvečer první soboty, těsně předtím, než Bůh dokončil stvoření.

Židovské odkazy na Tóru jsou proto zásadní. Rabín Zamir Cohen je sice opatrnější v hodnocení objevu takového červa, neboť tvrdí, že „chrám byl postavený s pomocí červa o velikosti obilného zrna a tento je mnohem větší“, přesto někteří přední židovští učenci dokonce tvrdí, že objevení „červa, který žere kámen“ je předzvěstí příchodu Třetího chrámu (První zničili Babylóňané, Druhý v roce 70 po Kristu rozvrátili Římané).

Je však zcela jisté, že červ požírající kámen skutečně existuje a na starověkých židovských textech něco být opravdu může. 

Zdroje: www.israel365news.com, www.owlcation.com