en.wikipedia.org, www.unmuseum.org, www.legendsandchronicles.com

Salcburská kryche vyvolala kontroverzi poté, co byla poprvé nalezena ve Wolfseggu am Hausruck, ležícím v Horním Rakousku.

Dělník rozbil blok uhlí a našel dokonale opracovanou krychli

Salcburská krychle je často zmiňována jako starověký artefakt, který se vymyká svému účelu. Důvodem je, že místo, kde byla nalezena, neodpovídá jejímu složení. I proto je po dlouhá léta zájmem historiků, konspiračních teoretiků a vědců. 

První, čeho si při pohledu na ni všimnete, je to, že jako krychle vůbec nevypadá. Označení Wolfseggské železo je pro ni výstižnější. "Krychle" je zaoblený předmět se dvěma plochými hranami, dole uprostřed ní se nachází drážka, která dává předmětu jeho nejcharakterističtější rys. 

Celý povrch pak pokrývá velké množství důlků a kráterů, včetně středové rýhy.

Pochopit, proč je zájem o Salcburskou krychli tak velký, není složité. Její rysy, vzhled s rýhou a důlky dělají železo vzhledově podobné kráteru. K tomuto nadpozemského stylu pak přispívá i samotné zbarvení krychle.

Název salcburská krychle pochází ze Salcburského muzea, kde byla umístěna a odkud se na počátku 20. století záhadně ztratila, aby se později znovu objevila v muzeu Heimathaus. Její původní objevení je však připisováno dělníkovi, který ji našel v kusu rozbitého uhlí.

Stala se záhadou století

Označení "wolfseggské železo" pak zřejmě odkazuje na materiál, ze kterého je krychle vyrobena. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Salcburská krychle byla nalezena ve slévárně železa. Ještě předtím však byla vykopána v uhelném dole, nacházejícím se ve Wolfseggu am Hausruck ve spolkové zemi Vöcklabruck v Rakousku. Tam ji objevil jeden z tamních dělníků.

Horník, který salcburskou krychli našel, zřejmě rozbíjel kus uhlí, ve kterém byla krychle schovaná. Její stáří se odhaduje na více než 60 milionů let.

Jednu z prvních analýz salcburské krychle provedl Adolf Gurit, profesor geneologie z Bonnské univerzity v Německu. Gurit jako první učinil zjištění, že krychle je ve skutečnosti meteorického původu. Toto tvrzení však bylo později zpochybněno, když Přírodovědné muzeum ve Vídni provedlo průzkum krychle pomocí elektronobemové analýzy a nenašlo žádné stopy po běžných prvcích, které by ji spojovaly s meteorickým původem.

O salcburské krychli vzniklo mnoho konspiračních teorií. Vědecké výzkumy a analýzy však všechny počáteční teorie o vesmírném původu vyvrátily a byly nahrazeny tvrzením, že za její výrobou stojí člověk.