Potápěč plaval pomalu, nebylo kam spěchat. Rozhlížel se kolem sebe a kochal se barevnými rybami, které se proháněly u dna. „To jsou zajímavé kameny,” proběhlo mu hlavou a zamířil k nim. Když vzal jeden do ruky, vytřeštil oči. Nebyla to hornina, ale kus keramické nádoby. 

Aby ukojil svou zvědavost, na místo se vrátil ještě 30krát. Byl svým nálezem posedlý. Pak si byl téměř jistý. Ve dvacetimetrové hloubce objevil pozůstatky starobylého mayského města, jež bylo považováno za legendu. Rozhodl se, že kontaktuje archeology.

Samabaj - mayská Atlantida 

Místu se začalo přezdívat mayská Atlantida. Ukázalo se totiž, že bylo náhle opuštěno a zatopeno. Podle jedné z nejaktuálnějších hypotéz se starověké město nacházelo na malém ostrově o rozměrech 350 x 450 metrů čtverečních, který byl v důsledku erupce sopky před 1,7 tisíci lety zcela zaplaven. Podle výpočtů hladina vody stoupla o 30 metrů.

Zdroj: Youtube

Jen tak se dá vysvětlit, proč si jeho obyvatelé neodnesli cennosti, jenž archeologové postupně objevují. Podle nich a na základě struktury metropole odhadují, že Samabaj bylo náboženským centrem starých Mayů. 

Na nejvyšším místě ostrova se nacházel obřadní prostor. Byl obehnán skalami o výšce až dvou metrů a šířce šest metrů s průchody. Poblíž uzavřeného náměstí byly další čtvercové a dvě kruhové stavby, o nichž se předpokládá, že sloužily jako parní lázně. Objeveno bylo také 30 obytných domů s fragmenty keramiky a 18 pomníků včetně oltářů a čedičových sloupů.

Stará vzácnost

Mayská Atlantida je považována za archeologický klenot. Díky tomu, že zmizela pod hladinou, ruiny nebyly zničeny urbanizací nebo lovci pokladů. Odborníci tak doufají, že Samabaj jim pomůže prohloubit chápání náboženské víry a rituálů starých Mayů.

Zdroj: Youtube

Předpokládají například, že sauny byly používány k duchovní očistě před vstupem do svatyní. Objev spáleného zubu zase naznačuje přítomnost lidských obětin. Další informace by měl přinést probíhající výzkum, na němž se podílí i potápěč Roberto Asmus.

Zdroje: www.thecollector.com, www.alittlebithuman.com, www.unesdoc.unesco.org