První náznak, že se na nalezišti z doby železné ve švédském Sandby Borgu skrývá temný příběh, přišel v roce 2010. Archeologové objevili četné neporušené jámy plné šperků a dalších cenných předmětů. Záhada se prohloubila o rok později, když se tým z Kalmarského krajského muzea vrátil do této opevněné vesnice na ostrově Öland a našel lidské ostatky.

Záhada masakru v Sandby Borg

Během několika následujících let bylo v Sandby Borgu vykopáno 26 těl. Důkazy potvrdily mrazivý závěr: V 5. století došlo v Sandby Borgu k hromadné vraždě. Vědci se nyní pokouší rekonstruovat, co se zde před více než 1 500 lety stalo.

Sandby Borg je jen jednou z desítek kruhových pevností z doby železné, které se ve Švédsku nacházejí. Lidé, kteří zde žili, měli skrýše plné pokladů.

V roce 2011 byly v Sandby Borgu nalezeny první lidské ostatky. Archeologové odkryli dvě nohy a později je přiřadili ke kostře muže pozdního věku, jehož lebka byla rozpolcená.

V průběhu několika archeologických sezón přinesl Sandby Borg další pochmurné nálezy. Přestože byly kompletně vykopány pouze tři z 53 obydlí v osadě, byly v těchto domech a na ulicích nalezeny ostatky 26 jedinců, které nesly známky krutého násilí. Všechny byly mužského pohlaví.

Osud jednoho muže, jehož tělo leží přímo v obytném domě, se podařilo dát dohromady: Nejprve byl pravděpodobně zraněn na ulici a poté se potácel do domu, kde hledal bezpečí. Byl pronásledován, dostižen a poté usmrcen úderem do hlavy.

Vědci pátrají po tom, kam zmizely všechny ženy

Když archeologové těla obětí odkrývali, zjistili, že nebyla pohřbena žádným z typických pohřebních obřadů.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Šestadvacet obětí z naleziště má ještě jednu společnou vlastnost: všichni jsou muži. Přítomnost ženských předmětů v hrobových jamách naznačuje, že v komunitě žily i ženy. Jejich osud se však zatím nepodařilo odhalit. Zatím neexistuje žádná ucelená hypotéza o osudu žen. Mohly být odneseny útočníky, nebo mohly všechny z vesnice uprchnout.

Žádné důkazy nenasvědčují tomu, že by útok byl vojenskou akcí. Domácí prostředí a obranná zranění obětí naznačují, že šlo o náhlý, drtivý útok, který se odehrál najednou.

Zdroje:

www.ancientpages.com

www.messagetoeagle.com

stolenhistory.net