Záhada masakru v Sandby Borg: Vědci netuší, kam zmizely všechny ženy

Natálie Borůvková | 4. 9. 2022

Na švédském nalezišti Sandby Borg z doby železné byly objeveny ostatky 26 zmasakrovaných mužů. Jsou odhalením pochmurného příběhu společenského úpadku. Vědci tuto záhadu dál zkoumají. Neví se, kam zmizely všechny ženy.

První náznak, že se na nalezišti z doby železné ve švédském Sandby Borgu skrývá temný příběh, přišel v roce 2010. Archeologové objevili četné neporušené jámy plné šperků a dalších cenných předmětů. Záhada se prohloubila o rok později, když se tým z Kalmarského krajského muzea vrátil do této opevněné vesnice na ostrově Öland a našel lidské ostatky.

Záhada masakru v Sandby Borg

Během několika následujících let bylo v Sandby Borgu vykopáno 26 těl. Důkazy potvrdily mrazivý závěr: V 5. století došlo v Sandby Borgu k hromadné vraždě. Vědci se nyní pokouší rekonstruovat, co se zde před více než 1 500 lety stalo.

Sandby Borg je jen jednou z desítek kruhových pevností z doby železné, které se ve Švédsku nacházejí. Lidé, kteří zde žili, měli skrýše plné pokladů.

V roce 2011 byly v Sandby Borgu nalezeny první lidské ostatky. Archeologové odkryli dvě nohy a později je přiřadili ke kostře muže pozdního věku, jehož lebka byla rozpolcená.

V průběhu několika archeologických sezón přinesl Sandby Borg další pochmurné nálezy. Přestože byly kompletně vykopány pouze tři z 53 obydlí v osadě, byly v těchto domech a na ulicích nalezeny ostatky 26 jedinců, které nesly známky krutého násilí. Všechny byly mužského pohlaví.

Osud jednoho muže, jehož tělo leží přímo v obytném domě, se podařilo dát dohromady: Nejprve byl pravděpodobně zraněn na ulici a poté se potácel do domu, kde hledal bezpečí. Byl pronásledován, dostižen a poté usmrcen úderem do hlavy.

Vědci pátrají po tom, kam zmizely všechny ženy

Když archeologové těla obětí odkrývali, zjistili, že nebyla pohřbena žádným z typických pohřebních obřadů.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Šestadvacet obětí z naleziště má ještě jednu společnou vlastnost: všichni jsou muži. Přítomnost ženských předmětů v hrobových jamách naznačuje, že v komunitě žily i ženy. Jejich osud se však zatím nepodařilo odhalit. Zatím neexistuje žádná ucelená hypotéza o osudu žen. Mohly být odneseny útočníky, nebo mohly všechny z vesnice uprchnout.

Záhada doby železné: Podzemní tunely nikam nevedou a nikdo neví, k čemu sloužily
Magazín

Záhada doby železné: Podzemní tunely nikam nevedou a nikdo neví, k čemu sloužily

Žádné důkazy nenasvědčují tomu, že by útok byl vojenskou akcí. Domácí prostředí a obranná zranění obětí naznačují, že šlo o náhlý, drtivý útok, který se odehrál najednou.

Zdroje:

www.ancientpages.com

www.messagetoeagle.com

stolenhistory.net

Tagy Öland Švédsko