Příčinu zániku této kultury poodhalil před lety jeden rolník, a byla to opět náhoda. V roce 1929 našel ve známé provincii S'-čchuan při opravě kanalizačního příkopu nefritové a kamenné artefakty. Jejich důležitost si ale nikdo dlouho neuvědomoval. Až téměř po 60 letech se objevila další indicie. Archeologové tehdy objevili dvě jámy s poklady z doby bronzové.

O této dávné ztracené civilizaci pojednává toto video:

Zdroj: Youtube

Nečekaný objev

Tento objev byl skutečně velmi bohatý. V jamách byly nalezeny nejen nefrity a sloní kly, zlatá hůl, ale i dvou a půl metrové bronzové sochy, vyrobené technikou, které svědčí o vyspělosti kultury, jež je stvořila. Navíc se jednalo o naprosto ojedinělé nálezy, které nebyly objeveny nikde jinde na světě.

Poklady byly nakonec přiřazeny ztracené civilizaci Sanxingdui, jíž zřejmě ze světa sprovodilo silné zemětřesení před téměř 3000 lety. Je velmi pravděpodobné, že mohutný otřes způsobil masivní sesuv půdy, který přehradil hlavní zdroj vody této kultury, čímž ji donutil přesunout se na jiné místo. Samozřejmě, že zemětřesení je pouze jednou z více variant, o nichž vědci diskutují. Mohlo jít také o válku nebo potopu, ale tyto příčiny jsou podle vědecké obce méně pravděpodobné.

Pojítko mezi více nálezy

Objev bronzových soch byl sice naprosto jedinečný, ale nikoli jediný. Později byly nalezeny v téže oblasti pozůstatky dalšího starověkého města Jinsha, kde byla mimo jiné nalezena zlatá koruna. Ta byla vyzdobena podobnými motivy, jaké byly nalezeny v Sanxingdui.

Jednalo se zejména o motivy ryb, šípů a ptáků – obdobné, kterými byla vyzdobena zlatá hůl z prvního nálezu.

Díky spojitosti mezi oběma objevy začali vědci přemýšlet o tom, zda se starověká čínská kultura z oblasti sesuvu půdy nepřesunula právě do místa druhého nálezu, Ťin-ša.

Kudy se vědecké teorie ubírají?

Mnohá zeměpisná i historická data tuto vědeckou hypotézu podporují. Na místě, kde civilizace žila nejdříve, je skutečně vysoce riziková záplavová oblast, kde bylo i v novodobé historii zaznamenáno mnoho poměrně silných zemětřesení. Podle odborníků geologické důkazy naznačují, že k zemětřesení došlo v této oblasti před 3 330 až 2 200 lety, což se shoduje s dobou, kdy zde na základě analýzy geologických sedimentů došlo i k masivním záplavám. Kvůli nim byl dokonce změněn i tok řeky, která si musela najít své koryto jinde – masivní sesuvy půdy stávající koryto zcela zničily.

Oba tyto nálezy pak naznačují, že velké zemětřesení vyvolalo sesuv půdy, který přehradil řeku, přesměroval její tok a snížil přítok vody do Sanxingdui, tvrdí oborníci.

Samozřejmě, řeka se v této oblasti nalézá i dnes – vysoko v horách, v hluboké a široké rokli Yanmen, v nadmořské výšce asi 3 800 metrů. A zde je tedy ponechán prostor pro ještě zajímavější teorii. Zdá se totiž, že současná řeka protéká roklí, kterou vyhloubil ledovec asi před 12 000 lety, ale bez jediných známek ledovcové eroze. Proto je možné, že dávné zemětřesení zapříčinilo lavinu, která před 3 000 lety část koryta řeky zničila.

Na to, zdali se tato teorie potvrdí nebo ne, si budeme muset počkat. A i kdyby se potvrdila, stále jsou zde ony archeologické nálezy, které vypadají tak, že starověká civilizace se rozhodla vše, co dosud budovala, pohřbít na dvou místech.

Záhada musí být ještě objasněna.

Zdroje:

www.businessinsider.com, www.sixthtone.com, en.wikipedia.org/wiki/Sanxingdui