Již před čtyřmi lety byla odkryta v Sakkáře hrobka velekněze. Ta byla v roce 2018 objevena asi pět metrů pod pískem v archeologické lokalitě, kde se nacházejí i pyramidy. Hrobka je bohatě zdobená a její obdélníkový ochoz je široký od severu k jihu 10 metrů, od východu k západu 3 metry a vysoký také 3 metry. Ochoz je pokrytý malovanými reliéfy, sochami a nápisy, které jsou po tolika staletích v pozoruhodně dobrém stavu.

Od doby otevření hrobky na místě stále probíhají nové výzkumy, které jistě odkryjí i další tajemství dosud neprozkoumaného hřebenu. Díky tomuto videu máme možnost hrobku podrobně prozkoumat.

Do hrobky s námi nahlédněte zde:

Zdroj: Youtube

Odkrývání vchodu do hrobky

Na videu je vidět vzrušení všech, kdo jsou otevření hrobky přítomni. I oni samozřejmě cítí respekt a netuší, co se bude za kamenným zasypaným vchodem nalézat.

Na počátku videa průvodce vysvětluje, že 4400 let stará hrobka je jedním z nevětších novodobých objevů v Sakkáře vůbec. Egyptští pracovníci začínají pomalu seškrabávat pískovec, který je postupně zavede do hrobky kněze z 5. dynastie, který žil v době 25. století před Kristem. Po odstranění pískovce je dále pracováno jen se štětcem, aby nebyla poškozena důležitá místa. Kameny jsou postupně odstraněny, dokud není nalezen vchod do hrobky, který má až překvapivě pravidelný tvar.

Tým vědců nakonec s baterkami vstoupí do hrobky a začne ji prozkoumávat.

Co je uvnitř?

Tým egyptských archeologů našel nakonec v hrobce pět šachet. Z nich jen jedna byla otevřená, ale nic v ní nebylo, zatímco ostatní čtyři jsou zapečetěné. Archeologové postupně začali prozkoumávat i tyto šachty, u nichž předpokládají, že jedna by měla vést k rakvi nebo sarkofágu majitele hrobky. Muž zřejmě sloužil králi Neferirkaremu, který vládl za páté dynastie Staré říše, což kromě jména zesnulého prozrazují i hieroglyfy vytesané do kamene nad dveřmi hrobky i jeho tituly: královský očistný kněz, královský dozorce a inspektor posvátné lodi.

Místo tak slibuje další neskutečné nálezy, kde by kromě těla velekněze mohla existovat i celá řada hrobových věci zesnulého. Ohromující hrobka by měla vydat své svědectví o životě královského úředníka.

Zřejmě se jedná o hrob dobře situovaného muže jménem Wahtye, který byl uložen k poslednímu odpočinku na rozsáhlém královském hřbitově. O jeho postavení svědčí i pestrá a bohatá výzdoba hrobky, která je naštěstí jednou z mála neporušených.

Na výzdobu hrobky se podívejte v dalším videu:

Zdroj: Youtube

Reliéfy na ochozu hrobky zobrazují samotného Wahtyeho, jeho ženu Weret Ptah a jeho matku Merit Meen a scény z jejich každodenního života. Je zde zobrazen lov, plavba, obětování i výroba keramiky a pohřebního nábytku. Nechyběj ani scény z posmrtného života, kde dominuje výroba jídla, které má držet zemřelého „při životě“ na věčnosti.

Velké malované sochy kněze a jeho rodiny vyplňují 18 výklenků, zatímco 26 menších výklenků u podlahy obsahuje sochy dosud neidentifikované osoby, která buď stojí, nebo sedí se zkříženýma nohama jako písař.

Bylo by fascinující, kdyby bylo prostřednictvím technologie možné navštívit i další záhadné a tajemné hrobky.

Zdroje:

edition.cnn.com, www.bbc.com, www.nationalgeographic.com