Žijí v hustém černém bahně pod zátokou na Filipínách. Jejich velikost dosahuje až velikosti baseballové pálky a jsou uzavřeni v tvrdé bílé schránce. Po stovky let tento tvor unikal oficiálnímu popisu a pitvě. Jmenuje se šášeň lodní, obří lodní červ a vědcům ze Spojených států a Filipín se konečně podařilo rozlousknout živý exemplář.

Schránky těchto tvorů byly nacházeny poměrně často, nedařilo se však najít jejich obyvatele. Schránky přitom vědce mátly svou velikostí, která někdy dosahovala až 1,2 metru. Červi se odchytu vyhýbali, až do doby, než byl na Filipínách nalezen vůbec poprvé jeden exemplář živého obřího lodního červa (Kuphus polythalamia).

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Červy, kteří děsí svou velikostí

Poté, co byl vypuštěn do světa dokument ve filipínské televizi, který ukazoval bahnitou lagunu s těmito mořskými bezobratlými, kteří vyskakovali na povrch "jako mrkve", se vědci rozhodli vydat přímo na místo.

Tam se jim podařilo najít několik těchto živých jedinců šášeně, z nichž jeden byl převezen do laboratoře. Tam jej vědci umyli, vypreparovali jeho krunýř a vyprázdnili jeho červovité tělo na tác. "Schránky jsou poměrně běžné. Nikdy jsme však neměli přístup ke zvířeti žijícímu uvnitř," uvedl vedoucí výzkumník Daniel Distel. Vzhledem k tomu, že se jedná o první živý exemplář, který byl kdy zkoumán, neznají vědci ještě podrobnosti o chování červa a ani jeho biologii. I přesto však již znají několik jeho podivných zvyků.

Podivní červi mají podivné zvyky

Šášeni se v první řadě "neživí" v tradičním slova smyslu. Svou energii získává ze zvláštního symbiotického vztahu s bakteriemi, které žijí v jejich žábrách. Bakterie využívá sirovodík obsažený v bahně jako zdroj energie k výrobě organického uhlíku, kterým se lodní červ živí.

Normální loděnka se obvykle zahrabává do podmořských stromů nebo do trupů lodí. Za pomoci bakterií pak tráví celulózu ve dřevě, aby získala energii.

Druh, jenž byl odebrán, však žije pouze v bahně laguny bohatém na síru a zatíženém tlejícím dřevem, které páchne po hnijících vajíčkách. Nebyl to nijak lákavý pohled.

Ničí všechno

Lodní červi, jinak zvaní i mořští termiti anebo teredo červi, jsou obecně mořští mlži z čeledi Teredinidae. Je to skupina mořských mlžů s dlouhým, měkkým, holým tělem.

Zavrtávají do dřeva ponořeného do mořské vody, které nakonec zničí. Nezastaví se před dřevěnými moly, doky a loděmi. Průchody dřevem si vyvrtávají pomocí dvojice velmi malých lastur, které mají na jednom konci a jimiž si razí cestu. Plně vzrostlý červ vyjmutý z nory měří v závislosti na druhu od několika centimetrů do přibližně jednoho metru. Tělo je válcovité, štíhlé, nahé a na povrchu červovité. Navzdory své štíhlé, červovité podobě mají loděnky charakteristickou morfologii mlžů.

Více informací najdete i zde:

Zdroj: Youtube

Dosud nejdelší mořský mlž Kuphus polythalamia byl nalezen v laguně poblíž ostrova Mindanao v jihovýchodní části Filipín a měřil 1,5 metru!

Zdroje:

www.iflscience.com

6chan.tv

en.wikipedia.org/wiki/Shipworm