Slovo grimoár je odvozeno od starofrancouzského slova grammaire, neboli "gramatika", které se tehdy používalo pro označení knihy obecně, zejména pro knihy latinsky psané. Postupem času se však význam slova změnil, a nakonec se začalo používat výhradně ve spojitosti s okultismem. Dnes slovem grimoár označují učebnice používané v okultismu, jejichž obsahem je obvykle návod na výrobu magických amuletů a talismanů, návod na sesílání kouzel, a dokonce i rituály pro vyvolávání nadpřirozených bytostí, jako jsou andělé nebo démoni.

Na dokument v angličtině o pěti nejznámějších grimoárech se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Původ Velkého grimoáru je nejasný

Velký grimoár je datován do 16. století, dokonce se říká, že byl napsán v roce 1520 a později objeven v jisté Šalamounově hrobce v roce 1750. O dvě stě let později však ve Francii nastal "boom levných grimoárů", což byla i doba, kdy vznikla verze Velkého grimoáru, která byla v 19. století vydána. Originál Velkého Grimoáru, nebo možná jeho kopie, kdo ví, je dnes údajně uložen ve Vatikánském tajném archivu. Bohužel není veřejnosti přístupný.

Údajně měl být Velký grimoár napsán buď v biblické hebrejštině, nebo v aramejštině, což by jej ještě více spojovalo s králem Šalamounem.

Obsah okultní magické knihy

Velký grimoár se skládá ze čtyř částí. Podle další legendy jej napsal Honorius z Théb, který byl údajně posedlý ďáblem. Okultní rukopis obsahuje magická zaklínadla a také podrobný popis toho, jak jsou nově zvolení papežové pomalu korumpováni a poté nad nimi vítězí satanova moc.

Zdroj: Youtube

To, čím je ale kniha známá nejvíce, je návod, který by údajně umožnil člověku vyvolat Lucifera neboli Lucifuga Rofocale. K tomu by měla podle popsaného rituálu posloužit tzv. Výbušná hůl, která by po vyvolání Lucifera sloužila k jeho ubití. Až po něm prý může být uzavřena dohoda s ďáblem, jež se v grimoáru jmenuje Pravé Sanctum Regnum neboli Pravá metoda uzavírání paktů. Kromě Výbušné holi by osoba provádějící rituál měla mít i speciální kámen zvaný Ematille a dvě požehnané svíce, z nichž obě použije k vytvoření Trojúhelníku paktů, aby mohla být sama chráněna před vyvolanými duchy.

Skutečný grimoár s otazníkem

Jak jsme na začátku řekli, originální (snad) grimoár by měl být uložen ve Vatikánském tajném archivu. Zato starší, možná opsaná verze vydaná v 19. století se rozšířila do různých francouzských kolonií. Díky tomu je tato verze dodnes používána i v karibských zemích, zejména na Haiti. Zde je Velký grimoár známý jako "Le Veritable Dragon Rouge" (Červený drak).

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Grand_Grimoire, www.astonishinglegends.com, www.ancient-origins.net