Satanovo evangelium: Velký grimoár je jedním z nejděsivějších děl středověku

Jarouš M Komořanský | 22. 1. 2022

Satanovo evangelium, zvané též Velký grimoár nebo Červený drak, je středověký grimoár, o kterém se traduje, že má obrovskou moc. Údajně je jednou z nejmocnějších okultních knih, které existují. Měl by dokonce obsahovat i návod na vyvolávání démonů. Podle legendy jej napsala apokryfní postava jménem Honorius z Théb, o němž se tvrdí, že byl posedlý Satanem.

Slovo grimoár je odvozeno od starofrancouzského slova grammaire, neboli "gramatika", které se tehdy používalo pro označení knihy obecně, zejména pro knihy latinsky psané. Postupem času se však význam slova změnil, a nakonec se začalo používat výhradně ve spojitosti s okultismem. Dnes slovem grimoár označují učebnice používané v okultismu, jejichž obsahem je obvykle návod na výrobu magických amuletů a talismanů, návod na sesílání kouzel, a dokonce i rituály pro vyvolávání nadpřirozených bytostí, jako jsou andělé nebo démoni.

Na dokument v angličtině o pěti nejznámějších grimoárech se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Původ Velkého grimoáru je nejasný

Velký grimoár je datován do 16. století, dokonce se říká, že byl napsán v roce 1520 a později objeven v jisté Šalamounově hrobce v roce 1750. O dvě stě let později však ve Francii nastal "boom levných grimoárů", což byla i doba, kdy vznikla verze Velkého grimoáru, která byla v 19. století vydána. Originál Velkého Grimoáru, nebo možná jeho kopie, kdo ví, je dnes údajně uložen ve Vatikánském tajném archivu. Bohužel není veřejnosti přístupný.

Údajně měl být Velký grimoár napsán buď v biblické hebrejštině, nebo v aramejštině, což by jej ještě více spojovalo s králem Šalamounem.

Obsah okultní magické knihy

Velký grimoár se skládá ze čtyř částí. Podle další legendy jej napsal Honorius z Théb, který byl údajně posedlý ďáblem. Okultní rukopis obsahuje magická zaklínadla a také podrobný popis toho, jak jsou nově zvolení papežové pomalu korumpováni a poté nad nimi vítězí satanova moc.

Zdroj: Youtube

To, čím je ale kniha známá nejvíce, je návod, který by údajně umožnil člověku vyvolat Lucifera neboli Lucifuga Rofocale. K tomu by měla podle popsaného rituálu posloužit tzv. Výbušná hůl, která by po vyvolání Lucifera sloužila k jeho ubití. Až po něm prý může být uzavřena dohoda s ďáblem, jež se v grimoáru jmenuje Pravé Sanctum Regnum neboli Pravá metoda uzavírání paktů. Kromě Výbušné holi by osoba provádějící rituál měla mít i speciální kámen zvaný Ematille a dvě požehnané svíce, z nichž obě použije k vytvoření Trojúhelníku paktů, aby mohla být sama chráněna před vyvolanými duchy.

Skutečný grimoár s otazníkem

Jak jsme na začátku řekli, originální (snad) grimoár by měl být uložen ve Vatikánském tajném archivu. Zato starší, možná opsaná verze vydaná v 19. století se rozšířila do různých francouzských kolonií. Díky tomu je tato verze dodnes používána i v karibských zemích, zejména na Haiti. Zde je Velký grimoár známý jako "Le Veritable Dragon Rouge" (Červený drak).

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Grand_Grimoire, www.astonishinglegends.com, www.ancient-origins.net

Tagy Červený drak Francie Haiti Honorius kniha rituál Satan