Záhadný čtverec Sator: Tajemná šifra prochází staletími a nikdo ji neumí vyřešit

Jarouš M Komořanský | 22. 5. 2022

Slovní hříčky a hlavolamy většina lidí miluje, ale většinou pouze za předpokladu, že se doberou řešení. U nejznámějšího čtverce, nazvaného Satorův nebo též Rotasův čtverec je tomu ale jinak, protože dodnes není jasné, co se za jeho písmeny a slovy skrývá. Sator je starobylé uspořádání pěti latinských slov o pěti písmenech, která se čtou všemi směry. Tajemný čtverec se používal jako ochranný amulet přinejmenším od prvního století a příklady se objevují po celé Evropě na budovách a předmětech.

Mnozí vědci byli přesvědčeni, že se v pěti řádcích satoru skrývá nějaký tajemný smysl anebo snad skrytý kód. Pětadvacet písmen se tedy stalo obrovskou záhadou s mnoha výklady a interpretacemi, avšak stále s nejasným závěrem.

Co je sator a kde jej najdeme?

Sator je dvourozměrný čtverec obsahující latinský palindrom o pěti slovech. Jedná se o čtverec 5 × 5 písmen, která dávají dohromady pěti pětipísmenných slov. Celkem tedy obsahuje 25 znaků, složených z 8 různých latinských písmen. Obsahuje 5 souhlásek (S, T, R, P, N) a 3 samohlásky (A, E, O). Tento čtverec se objevuje v raně křesťanských i magických souvislostech a jeho nejstarší zpodobnění pochází již z ruin Pompejí. I proto této slovní záhadě přisuzují někteří badatelé židovský nebo mithraistický původ.

Tento palidrom se často umisťuje na domy a stodoly jako ochrana. Řecký palindrom se vyskytuje třeba na křtitelnici v kostele svatého Martina v Ludgate v Londýně. V lidové magii se zase čtverec používal k různým účelům, mimo jiné k hašení požárů, k odstraňování smůly a horečky, k ochraně dobytka před čarodějnictvím a dokonce i proti únavě při cestování. Někdy se tvrdí, že musí být napsán na určitém materiálu nebo jiným druhem inkoustu, aby dosáhl svého magického účinku. Satorský čtverec se také používal v pensylvánských holandských komunitách jako součást jejich medicíny a v ruských pravoslavných starověrských komunitách.

Jak čtverec vypadá?

Čtverec je dvourozměrný palindrom se čtyřmi symetriemi. Vědecky se seskupení písmen nazývá Kleinova čtyřskupina, jež je postavena na identitě, dvou diagonálních odrazech a otočení o 180 stupňů. Co to znamená?

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

Text ve čtverci jde číst všemi směry, tedy shora dolů, zdola nahoru, zleva doprava nebo zprava doleva; lze jej dokonce i otočit o 180 stupňů a stále jej lze číst všemi těmito způsoby.

Nejstarší podoba satoru má jako horní řádek slovo ROTAS, ale převládla verze používající na stejné pozici i skupinu písmen SATOR.

Pokud připustíme, že v Satorově čtverci je zakódováno jedno nebo více jmen božstev, pak lze tento slovní čtverec považovat za příklad teoforické mandaly.

R O T A S A T O R

O P E R A A R E P O

T E N E T T E N E T E N E T

A R E P O O P E R A

S A T O R R O T A S

V roce 1925 si pak Němec Felix Grosser a Švéd Sigurd Agrell nezávisle na sobě všimli, že z 21 písmen tajemného čtverce lze například poskládat do kříže dvě slova - PATER NOSTER, kdy N je ve středu. Tak zbydou právě dvě písmena - písmena A a O, která lze interpretovat jako alfa α a omega ω, tedy začátek a konec. O tom však až dále.

Na jedno z videí s výkladem Satorova čtverce se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co jednotlivá slova znamenají?

Wikipedie nám poskytuje i výklad těchto jednotlivých slov. Podívejme se na ně.

Sator znamená 1. nebo 5. pád (nominativ nebo vokativ) podstatného jména od slova „serere“, neboli „rozsévat“ - rozsévač, sazeč, zakladatel, původce (obvykle božský); původce; doslova 'rozsévač'.

Arepo je zase neznámé, pravděpodobně vlastní jméno, které je buď zcela smyšlené nebo je egyptského původu. Mohlo by být například zakódovanou podobou jména Harpokrates nebo Hor-Hap (Serapis). Nikde jinde v literatuře se ale toto slovo nevyskytuje. Každý z jazykovědců, kteří se satorem zabývali, měl nějakou interpretaci tohoto slova. Jerome Carcopino se domníval, že pochází z keltského, konkrétně galského slova pro "pluh". David Daube tvrdil, že představuje hebrejské nebo aramejské zpracování řeckého "Alfa-Omega". A J. Gwyn Griffiths zase tvrdil, že slovo pochází z Alexandrie z doloženého egyptského jména Ḥr-Ḥp, které podle něj znamená "tvář Apisova". Miroslav Marcovich pak vidí slovo Arepo jako latinizovanou zkratku jména Harpokrata, boha vycházejícího slunce.

Vědci rozluštili šifru na starém náhrobku. Hádanka může vést ke Svatému grálu
Magazín

Vědci rozluštili šifru na starém náhrobku. Hádanka může vést ke Svatému grálu

Tenet je pak sloveso odvozené od slova „tenere“, neboli „držet“ – tedy drží, udržuje, chápe, vlastní, ovládá, uchovává, udržuje.

Opera je pak nominativ, ablativ nebo akuzativ podstatného jména slov práce, péče, pomoc, služba, úsilí/námaha či skutky.

A konečně rotas je 4. pád množného čísla od slova „rota“, neboli „kola“, či sloveso znamenající otáčíš nebo způsobuješ otáčení.

Význam slov samotných je tedy více méně nejasný. V překladu by pak poskládaná dohromady zněla asi takto:

„Rozsévač Arepo drží s námahou kola“; volněji „Rozsévač Arepo pracuje s pluhem“, či "Zemědělec Arepo má [jako] práce kola" – tedy zemědělec používá svůj pluh jako formu práce.

Věta nebo spíše slova mají však více výkladů, ani jeden ale není uznán jako platný a jediný.

Další výklady

Protože se sator objevuje na mnoha místech v různých zemích (v Anglii, Švédsku, Itálii, Sýrii… dříve i v Mezopotámii), i to ovlivnilo množství jeho výkladů.

Například koptská Modlitba Panny Marie popisuje, jak byl Kristus ukřižován pěti hřeby, které byly pojmenovány Sator, Arepo, Tenet, Opera a Rotas, podle čehož byly později pojmenovány i Kristovy rány.

Naopak v Kappadokii se v době Konstantina VII těmito trochu upravenými jmény nazývali pastýři z příběhu o Narození Páně: Sator, Arepon a Teneton, v Byzanci to zase byla křestní jména tří mudrců – Ator, Sator a Peratoras.

Za zmínku stojí i to, že když písmena přeložíme do řečtiny a přiřadíme čísla ze slova Tenet, dostaneme číslo 666, což je podle Bible číslo šelmy neboli Antikrista.

Další vědci pak vidí v Satorově čtverci znak židovského původu, protože není pravděpodobné, že by v Pompejích žilo v roce 79 n. l. velké množství křesťanů.

Skutečný smysl čtverce je tedy záhadou dodnes.

Zdroje:

www.houseofgoodfortune.org, voda235.webnode.cz, en.wikipedia.org/wiki/Sator_Square

Tagy Anglie Bible Evropa Itálie Londýn pluh Pompeje Sýrie Švédsko Wikipedie