Scavengerova dcera byla vynalezena za vlády a dohledu anglického krále Jindřicha VIII. Tento vládce byl opravdu nesmírně krutý člověk, jelikož kromě tohoto mučicího zařízení během své vlády stihl zavést ještě i trest uvaření člověka zaživa.

Zdroj: Youtube

Krutý a vynalézavý tvůrce

Hlavním tvůrcem Scavengerovy dcery byl podle všeho poručík Londýnské věže (Tower of London), Sir William Skeffington, jenž si někdy říkal „Scavenger“. Mučicí nástroj patřil spíše mezi ty méně používané středověké zařízení a jeho primárním účelem bylo získávání přiznání ke zločinům. V té době se jednalo o zcela legitimní způsob získávání doznání od obviněných. (Zdroj: www.medievalchronicles.com)

Dvě verze mučicího nástroje

Kovová konstrukce mučicího nástroje připomínala svým tvarem písmeno A, nebo také trojúhelník, v jiné verzi měl zase tvar kruhu. Rám byl postaven ze třech jednoduchých železných prken. Tím, jak byla jeho konstrukce jednoduchá, byl tento nástroj také jedním z těch snadněji vyrobitelných.

Ve Wakefield Tower v Londýně bychom mohli najít repliku, jejíž konstrukce vyžadovala, aby si oběť musela kleknout. Mučený byl schoulený tak, že měl hlavu přitlačenou ke kolenům. Kat mu pak kleknul na záda a navlékl nohy a hlavu do konstrukce. V této poloze musel vydržet až 90 minut, což způsobovalo oběti nesnesitelnou bolest. Jen málokdo byl schopen vydržet až do konce.

Příklad druhé verze nástroje je uložen ve Španělské zbrojnici ve White Tower nacházející se také v Londýně. Tato verze měla v horním rohu otvor na hlavu, ve středu pouta pro ruce a v dolních rozích byly připoutány nohy. Stejně jako u předchozí verze bylo i v této tělo oběti stočené v naprosto nepřirozené poloze, která způsobovala nesmírné utrpení.

Nesnesitelné utrpení

V každém případě se obvod stroje a otvorů pomalu zmenšoval, a tak stlačoval končetiny oběti k sobě. Mučicí nástroj jim pak lámal a drtil kosti či trhal šlachy. Někdy se tělo stačilo tak moc, že vzniklý tlak způsobil krvácení z nosu či uší oběti, občas i konečníku. (Zdroj: historycollection.com)

V praxi byla někdy Scavengerova dcera střídána s tzv. Torture Rack, což bylo zařízení sestrojené k naprosto opačnému účelu, tedy k natahování končetin.

Mučení za rebelii

První, kdo byl mučen Scavengerovou dcerou, se stal Ir Thomas Miagh, jenž byl obviněn z toho, že se v Irsku setkával s rebely. Nakonec byl odsouzen k trestu smrti právě na tomto mučicím nástroji. Miagh byl vysoký na tu dobu neuvěřitelné dva metry, a když ho chtěli z mučidla na nějakou dobu dostat, tak to komentoval slovy: „Myslím, že se mě Scavengeru podařilo dostat do dětské velikosti.“ V důsledku stále většího utahování mu byly stlačeny a propíchnuty plíce a utrpěl těžké vnitřní krvácení.

Zdroj: Youtube

Další obětí se stal anglický katolický kněz a mučedník Thomas Cottam. Ten byl dokonce mučen dvakrát, než ho propustili. Nakonec byl popraven.

Zdroje:1000waystodie.fandom.com, en.wikipedia.org