Možností je mnoho. Například i svítivost Slunce se každou miliardu let zvýší přibližně o 6 %, čímž se asi za 1,1 miliardy let naše planeta stane nezpůsobilou pro život. Podívejme se na pět možných vědeckých scénářů konce světa s tím, že se samozřejmě jedná jen o teorie. Zmínit musíme ale i vývoj vlastních smrtících virů, možný nedostatek potravin a velmi pravděpodobné nadměrné znečištění ovzduší. Na vině většiny katastrofických scénářů jsme my sami, protože lidstvo je skutečně sebedestruktivní.

Na video v češtině o možných koncích světa se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Nové a nové pandemie

Uplynulé dva roky nám ukázaly sílu virů. Přestože se ani po dvou letech omezování a celosvětové změny nepodařilo zjistit, jaké byla skutečná příčina pandemie koronaviru, poučili jsme se, ale také si uvědomili, že podobnému nebezpečí budeme zřejmě čelit pravidelně. Když hovoříme o budoucnosti lidstva, epidemie k ní neodmyslitelně patří. Ač tomu tak bylo i v minulosti, kdy bylo lidstvo téměř vyhlazeno nemocemi, v moderním světě je pravděpodobnost vypuknutí pandemie mnohem vyšší. Proto je i scénář takového konce světa velmi alarmující. Navíc účinnost antibiotik periodicky klesá, viry mutují, proto je možné očekávat stále nové a ničivější pandemie.

Světová energetická krize

Celosvětová energetická krize je nevyhnutelná. Bude způsobena vysokou poptávkou po energii proti úbytku zásob uhlí a biopaliv. Nejen současná válka, ale celkové dění posledních desetiletí nám jasně ukazuje, že spotřeba fosilních paliv není nekonečná. Zásoby ropy mizí tempem čtyř miliard tun ročně, což bude mít za zhruba padesát let takový následek, že dojdou. Pokud se lidstvu nepodaří najít nový zdroj čisté energie, většina současných průmyslových odvětví zanikne. Výrobu potravin nevyjímaje. Nedostatek potravin bude souviset i s celkovým snížením produkce potravin spojeným se změnou klimatu. Nejvíce postiženy budou Afrika a Asie, kde se s oteplováním tropů bude zvyšovat počet patogenů a škůdců, kteří napadají plodiny. Navíc celosvětová produkce pšenice, prosa a kukuřice klesne do roku 2050 o 10 %, takže se zvýší i jejich cena. Stejně tak bude v roce 2050 žít přibližně 5 miliard lidí v oblastech s nedostatkem vody.

Bude nás moc

Populace neustále narůstá, takže se naše Země potýká s přelidněním. Při stávající rychlosti by v roce 2025 na světě mělo žít 8 miliard lidí a do roku 2050 se narodí ještě další miliarda. Kvůli ubývajícím zdrojům nebude možné tento počet lidí udržet. Vzroste počet občanských nepokojů, hladu a šíření nemocí, s čímž bude souviset i nárůst kriminality. Svět nebude bezpečným místem, zejména ve velkých městech. Naroste i počet slumů a chudých.

Technologické hrozby

Přestože technologický pokrok přináší mnoho dobrého, odborníci varují před nebezpečím, že technologie již nyní mají nad námi velkou moc. I války se již vedou na dálku a postupně je plánováno úplné vyřazení lidského faktoru z dronů. Pokud půjde pokrok dál, za sto let bude Země vypadat jinak, což s sebou přinese další potíže. Například zvýšené využívání kybernetických útoků, s nímž se potýkáme již nyní. V budoucnu by hackeři mohli dokázat i vyřadit z provozu energetickou síť země. Tak by došlo i k zastavení všeho, od nemocnic až po obranu, což by vedlo ke značným ztrátám na životech a škodám na majetku.

Další zajímavé video, také v češtině, nabízíme zde:

Zdroj: Youtube

Změna klimatu a přírodní katastrofy

Jak předpověděl i Nostradamus nebo Baba Vanga, se změnou klimatu souvisí i závratný nárůst přírodních katastrof. Pokud se lidem nepodaří velmi rychle, v řádu deseti let, změnit způsob využívání energie a snížit dopad klimatických změn, dojde k bodu zvratu. Velká část země zmizí pod stoupající hladinou moří, roztaje led a v tropech se zvýší četnost a intenzita cyklónů. Zvyšování průměrné teploty je potřeba zastavit.

Kromě těchto hrozeb zde samozřejmě máme i dopady asteroidů, dobu ledovou a další možné katastrofy, jako jaderné a biologické války. Před neodvratnou zkázou se můžeme zachránit jen my sami, zodpovědným přístupem a změnou našeho chování a jednání.

Zdroje:

futurism.com, eandt.theiet.org, www.beliefnet.com