Dřevěný kruh

Malebná vesnička Holme-next-the-Sea ležící v anglickém hrabství Norfolk okouzluje svým venkovským a prostým půvabem. Na první pohled se nijak nelišila od ostatních. Až do okamžiku, kdy se zde z moře vynořil Seahenge.

Seahenge není na první pohled víc než obyčejný kruh ze dřeva. Známý je také pod názvem Holme I. Jde o prehistorický monument, který objevil amatérský archeolog John Lorimer během lovu krevet.

Lorimerovi se při odlivu zjevil převrácený pařez. Jak ale voda ustupovala dál, začala odkrývat další částí podivného obrazce. Až náhle odhalila něco naprosto unikátního. Kruh dřevěných kůlů s obrovským vyvráceným pařezem v samém středu.

Jakmile na pláž v Norfolku dorazili profesionálové, začalo pátrání po tom, kdo kruh postavil a jaký byl jeho účel. Zjistilo se, že Seahenge vznikl ve 21. století př. n. l. K tomuto zjištění vědce dovedl detailní výzkum vzorků dřeva. Ty byly datované na rok 2049 př. n. l.

Celý kruh tvoří 55 rozštípaných dubových kůlů, které byly pečlivě uspořádané do tvaru kruhu. Každý z nich dosahoval rozměrů přibližně 7 x 6 metrů. Jednotlivé kmeny pak byly rozdělené na půl a uspořádané tak, aby kulatá strana směřovala ven.

To vedlo vědce k další domněnce, že stavba Seahenge byla vytvořená s určitým záměrem. Spekuluje se, že hlavním účelem Seahenge byly rituální obřady.

Pouze jeden z nalezených kůlů umožňoval vstup dovnitř kruhu. Disponoval úzkým průchodem ve tvaru písmene Y. Vzhledem ke stáří stavby byly všechny kusy dřeva nalezené ve značně zerodovaném stavu.

Bylo nutné celou stavbu odkrýt a vykopat. Vědce čekal nelehký úkol. Museli odstranit trámy, provést stratigrafické záznamy a učinit odběr vzorků prostředí.

Hotový zázrak

Z důvodu eroze není možné přesně určit, jak byly kmeny původně vysoké. Hlavním prvkem celé stavby je pak převrácený pařez uprostřed, mající rozvětvené kořeny směřující vzhůru.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Ačkoliv byl Seahenge zprvu stavbou, kterou vědci neuměli blíže specifikovat, později došli k závěru, že jeho hlavním účelem byly pravděpodobně rituální pohřby doby bronzové v Anglii.

Shodují se, že vnější ohrada kruhu sloužila k k exkarnaci. Starověké pohřební praxi, během které se z těl zemřelých odstraňovalo maso. Šlo o techniku podobnou tibetské tradici pohřbívání do nebe.

Zesnulí lidé se pokládali na obrácený pařez. Zde za pomoci povětrnostních vlivů a dravých ptáků hledajících potravu docházelo k postupnému rozptýlení těla.

Předpokládá se, že exkarnace, jako způsob rituálního pohřbívání, se používal především u žen a dětí.

Dalším účelem, k jakému mohl Seahenge sloužil, jsou podle vědců obřady. Někteří z nich se domnívají, že kruh uspořádaný do kruhu je symbolikou mezi životem a smrtí. Jeho umístění v blízkosti moře pak naznačuje, že lidé doby bronzové považovali moře za hranici světa.

Nález Seahenge, stavby, která svou velikostí převyšuje Stonehenge, způsobil rozruch také mezi obyvateli. Jedni si přáli stavbu vyzdvihnout z moře a vystavit na místě, kde nebude docházet k další erozi. Druzí byli pro ponechat stavbu přesně tam, kde byla nalezená.

Zdroje: mysteriesrunsolved.com, en.wikipedia.org, www.britishmuseum.org