Nejrůznější poutavé teorie se točí kolem obřadní symboliky Seahenge. Umístěný v blízkosti moře symbolizoval hranici mezi říší živých a doménou zemřelých. Pro lidi z doby bronzové představovala rozlehlá mořská plocha okraj jejich světa, přičemž říše mrtvých se rozprostírala daleko za jejich břehy až ke vzdáleným obzorům.

Jednalo se o dřevěný kruh s obráceným kořenem stromu uprostřed, o němž se předpokládá, že byl postaven v Británii v mladší době bronzové, konkrétně na jaře a v létě roku 2049 před naším letopočtem. Seahenge a další nedaleký dřevěný kruh Holme II byly pravděpodobně využívány k rituálním účelům.

 

Podmořský objev

Neobyčejný objev, který odborníky ohromil, učinil v roce 1998 plážový turista John Lorimer a jeho švagr Gary. Toulali se po pláži a něco náhle upoutalo jejich pozornost… Narazili na strom obrácený vzhůru nohama, který pod svými prastarými kořeny odhaloval skrytý svět zázraků. Pozoruhodný nález zaujal představivost vědců i milovníků dobrodružství.

První vykopávky začaly v říjnu 1998 a potýkaly se s problémy kvůli omezenému času na vykopávky způsobenému přílivem a odlivem moře. Výkop odhalil památku z doby bronzové a v březnu 1999 bylo schváleno úplné vykopání, aby se zabránilo další erozi. Vykopávky přitáhly pozornost médií a vyvolaly debaty mezi místními obyvateli, neopohany a archeology ohledně zachování a vykopávek na lokalitě.

„Stonehenge pod vodou“

Místo Seahenge se skládalo z vnějšího kruhu tvořeného padesáti pěti malými rozštípanými dubovými kmeny uspořádanými do kruhové ohrady. Kmeny byly zasazeny do země a obklopovaly kruhový stavební příkop. Rozštípnuté strany kmenů směřovaly dovnitř, zatímco kůra ven. Jeden kmen měl úzké rozvětvení ve tvaru Y, které umožňovalo přístup do středového prostoru, zatímco další kůl byl umístěn vně vchodu, aby se zabránilo viditelnosti dovnitř. Uprostřed kruhu se nacházel velký obrácený dubový pařez. Místo bylo původně obklopeno solnými bažinami.

Název Seahenge získal v roce 1998 z tisku, který ho přirovnával ke slavné prehistorické stavbě Stonehenge. Účel Seahenge není znám, ale teorie naznačují, že mohlo jít o márnici nebo místo pro exkarnaci, neboli pohřbívání do nebe.

 Předpokládá se, že Seahenge byla jednorázová stavba zahrnující kácení, přepravu, přípravu a vztyčení dřeva velkým počtem lidí, možná celou komunitou nebo rozvětvenou rodinou.

Co byla exkarnace?

Seahenge měl v době bronzové hluboký význam. Vědci a archeologové neúnavně rozplétali jeho záhadný význam. Jedna z převládajících teorií naznačuje, že Seahenge úzce souviselo s pohřebními zvyky rozšířenými ve starověké Británii.

Předpokládá se, že v ohradě probíhala exkarnace, pohřební praxe připomínající tibetskou tradici pohřbívání do nebe. Zesnulí byli ukládáni na obrácený pařez, vystaveni živlům a pozorným očím ptačích dravců. Staří Britové možná věřili v kontinuitu ducha mimo tělesnou sféru, když přijímali návrat svých blízkých do náruče přírody, přičemž jejich ostatky byly pohlceny a rozptýleny dravými ptáky.

Zajímavé je, že tento zvláštní rituál byl spojován především se ženami a dětmi. Archeologické nálezy odhalují značný rozdíl mezi mužskými a ženskými ostatky z doby bronzové, což svědčí o tom, že exkarnaci upřednostňovaly ženy.

Seahenge bylo po rekonstrukci obnoveno

Po skončení vykopávek bylo dřevo ze Seahenge převezeno do terénního centra v hrabství Cambridgeshire ke konzervaci. Dřevo prošlo různými konzervačními technikami, včetně ponoření do sladké vody, čištění a ošetření polyetylenglykolem. K vytvoření virtuálního modelu lokality byla použita technologie laserového skenování. Zakonzervované trámy byly později převezeny do Mary Rose Trust v Portsmouthu k další konzervaci.

V dubnu 2008 byla v Lynn Museum poblíž původního místa otevřena zrekonstruovaná stavba Seahenge. Tato rekonstrukce poskytuje lidem příležitost seznámit se s touto starobylou památkou a vyzkoušet si ji na vlastní kůži.

Na ještě jedno zajímavé video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Obrovské spory kolem vykopávek

Vykopávky Seahenge se však neobešly bez kontroverzí. Když byl v roce 1998 objev učiněn, objevily se mezi zúčastněnými stranami protichůdné názory. Místní obyvatelé, kteří toužili po zachování zbytků dřevěného kruhu, si přáli vystavit jej v rámci své komunity, přilákat návštěvníky a prezentovat své dědictví. Proti nim stáli novodobí druidové a neopohané, kteří se vehementně stavěli proti jakémukoli narušení posvátného místa a požadovali jeho zachování in situ, nedotčené a uctívané.
Následovaly protesty, při nichž demonstranti považovali demontáž Seahenge za znesvěcení starobylého posvátného místa. Vytvořili ochrannou bariéru, odhodlanou zabránit dalšímu poškozování ze strany archeologů. Konflikt se vyostřil natolik, že výzkumný tým dosáhl soudního příkazu, který několika klíčovým protestujícím zakázal přiblížit se k místu.

Zpráva o objevu a následném sporu se šířila rychlostí blesku a upoutala pozornost médií. Seahenge rychle získalo přezdívky jako "Stonehenge moře" a "Stonehenge pod mořem", přestože neodpovídá tradiční definici henge. Střet mezi památkovou péčí a vykopávkami dosáhl svého zenitu, když byla ve známém historickém pořadu Time Team na Channel 4 odvysílána dokumentární epizoda o Seahenge a jeho právní bitvě.

Nakonec zvítězil tým English Heritage, který za bedlivého dohledu protestujících, médií a policie Seahenge z původního místa odstranil. Přestože se rozrušená mladá žena statečně snažila bránit vykopávkám, byla zadržena a vyvedena z místa.

Pravý účel Seahenge zůstane asi navždy záhadou, protože čas smyl většinu jeho původního záměru. Nicméně jeho nepopiratelný význam pro tehdejší lidi je zřejmý díky symbolice, která je v jeho designu obsažena.

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Seahenge, www.ancient-origins.net, www.independent.co.uk