Na přelomu tisíciletí objevil oxfordský genetik Bryan Sykes metodu, jak z lidské DNA vyčíst nepřerušené genetické spojení každého člověka s jeho pradávnými předky.

"Naše rekonstrukce identifikovaly mezi Evropany sedm hlavních genetických shluků. V každém z těchto shluků byly sekvence DNA buď identické, nebo si byly velmi podobné. Více než 95 procent současných původních Evropanů spadalo do jedné nebo druhé z těchto sedmi skupin,“ tvrdí profesor Bryan Sykes. Když začínal s výzkumem DNA, nedoufal, že by mohl úspěšné vystopovat původ Evropanů. Jenže pak shromáždil 6 000 náhodných vzorků mitochondriální DNA od žen a mužů z celé Evropy a Polynésie. Díky tomu se mu podařilo každého člověka zařadit do jedné ze sedmi geneticky příbuzných skupin.

Každý tak může nyní nahlédnout do vývojové linie svého rodu, a údaje jsou již téměř dvacet let k dispozici i pro Čechy. Chcete nahlédnout do své genetické minulosti?

Pramatky Evropanů

Adam a Eva byli podle Bible první lidé, prapředci všech lidí. Adam nejprve nebylo jméno, ale hebrejský výraz pro člověka", Eva je zase vlastní jméno překládané jako Živa. O Adamovi a Evě se hovoří v 1. knize Mojžíšově, v části věnované stvoření světa a prvotnímu hříchu.

Moderní testy DNA však odhalily hned sedm pramatek Evropanů, díky čemuž jsme se dozvěděli, které klany u nás dominují. Zjištění se týkají i Čechů.

I my můžeme nahlédnout do naší historie přes dobu železnou a bronzovou až do doby kamenné. Historie nám ukazuje, jak jsme žili a jakou plochu lidstvo pokrývalo. Zalesnění v té době sahalo k Berlínu a Varšavě, díky čemuž byl život "evropských" pralidí lokalizován do Středozemí, na Blízký východ a do oblasti Kavkazu.

Bryan Sykes zjistil, že až 95 procent obyvatel Evropy nese znaky společné sedmi ženám, které jsou našimi pramatkami.

Sedm dcer Eviných

Sedm dcer Eviných dostalo v Sykesově studii i jména. Na svět tak přišly Uršula, Xenie, Helena, Velda, Tara, Kateřina a Jasmína, díky nimž jsme objevily klany sahající až do doby před 10 až 65 tisíci lety. Samozřejmě, že se tyto pramatky dále rozmnožovaly, ale jejich nástupkyně jsou už označeny pouze písmeny.

Kult předků a vytváření rodových kronik (v mnohem menším měřítku) jsou velmi moderní i u nás. Genograf nejpřesněji postihuje mužské předky, protože pohlavní chromozom Y je předáván z otce na syna a mění se jen vzácně.

"Naše údaje o ženských klanech v české populaci shromažďujeme už rok a v zásadě se shodují s nálezy světových laboratoří získaných u jiných evropských populací," říká doktor Marek Minárik ze soukromé společnosti Genomac, která provádí testy DNA zájemcům v České republice.

Výzkum probíhá tak, že je každému zájemci odebrána DNA z úst a do několika týdnů pak obdržíte genetickou analýzu svého zeměpisného původu. Ta dostala název Genograf a sleduje mužskou i ženskou linii.

Nejpočetnější klany v Čechách

Nejrozšířenějším evropským společenstvím je klan Helena, který je registrován i u 42 procent naší populace. V Česku jsou však daleko silnější linie obdobné těm v Polsku anebo v evropské části Ruska. Nejstarší kořeny však sahají také do jihozápadní Francie. „Heleny" se lépe zotavují po otravách krve a během infekčních onemocnění mívají v průměru vyšší tělesnou teplotu než nositelé jiných klanů. Druhé nejrozšířenější jsou u nás „Uršuly“ (18 %), což je nejstarší evropský mateřský klan, který bojoval o Evropu s neandrtálci a nejspíš přispěl k jejich vymizení. Uršula Obývala jihu Balkánu, oblast dnešního Řecka a dnes žijí Uršuly obývají hlavně Británii a Skandinávii.

Na třetím místě je u nás Tara (13 %), jež pocházela ze severní Itálie. Tarám hrozí srdeční vady, které v posledních letech stojí za náhlými úmrtími fotbalistů. Možná nosičství tohoto klanu fakticky znemožňuje člověku stát se vrcholovým atletem.

V Čechách je méně než polovina Slovanů!

Jak bylo díky genetickým analýzám zjištěno, Čechy obývá daleko méně čistých Slovanů, než jsme si mysleli. Podle Jana Zástěry, vedoucího projektu Genograf, v sobě většina současných Čechů nese otcovské znaky typické pro populace napříč Evropou. I když můžeme být zklamaní, že složení ženských mateřských linií v Česku se neliší od zbývající části Evropy, uvědomme si hlubokou provázanost starého kontinentu. A drobné odlišnosti zde i tak existují.

Navíc k ženám se přistupuje poněkud jinak než k mužům, protože tajemství jejich původu ukrývá pouze DNA z mitochondrií. Ty získáváme exkluzivně od matek, přičemž muži je pouze dědí, ale nepředávají. I proto lze mateřskou linii vypozorovat pouze u některých, hlavních ženských klanů.

Sám Sykes připouští, že některá měření nemusejí být naprosto přesná, ale orientačně fungují.

Závěrem je tedy možné s jistotou říci, že veškeré ženské linie vycházejí podle současných poznatků skutečně z pramáti Evy, z jednoho společného předka, mitochondriální Evy. O tom hovoří i toto video:

Zdroj: Youtube

Kdo je mitochondriální Eva?

Naše pramatka se „narodila" v Africe přibližně před 150-170 tisíci lety tam, kde dnes hledáme Keňu, Tanzanii či Etiopii. Poté její potomci osidlovali i další kontinenty, přičemž v Evropě se prosadilo zmíněných sedm hlavních a tři méně zastoupené klany. Ve zbytku světa jich je několik desítek.

Zajímavé je, že zatímco mužské populace se v jednotlivých zemích svým původem výrazněji liší, maternální jsou víceméně shodné a jejich rozšíření je podstatně méně závislé na jazyce, etniku či konkrétním místě.

Ženy, pokračovatelky rodu, se prosadily všude ve světě. Důvodem je podle vědců i jiné rozmnožovací strategie mužů a žen. Zatímco muži chtějí mít maximum potomků, přičemž milují války a boje, takže jim hrozí vymření po meči, ženy svůj klan skutečně drží pevnou rukou.

Pánové tvorstva si mohli a mohou nechat o takové stabilitě jenom zdát. Závěrem si ale řekněme, že smíšeného původu jsme prakticky všichni. Proto je dobré si uvědomit, že rasová čistota je z vědeckého hlediska absurdní nesmysl.

Na přednášku humanisty Mika Conrada se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

www.rekreacnigenetika.cz, www.ancientpages.com, cs.wikipedia.org/wiki/Adam_a_Eva