Autentické svědectví z fanatické sekty Děti boží: Z dětí dělali otroky

Julien Dimitrov | 10. 6. 2019

Kulty a sekty existují stejně dlouho, jako lidstvo samo. Z některých se postupem času stala právoplatná náboženství, která se svými kontroverzními pravidly a kodexy, schovávající se za víru ve všemocného Boha, neliší od kultů, kde jsou jejich členové považování za otroky autokratického vůdce. Jedním z nich je i Děti boží. Jak děsivé jsou praktiky v tomto kultu prozradila bývalá členka, jež z násilnické komunity musela utéct.

Ve světě koluje mylná představa, že ty nejděsivější a nejšílenější kulty vznikají na americkém kontinentu. Ano, ty nejznámější sekty jako Chrám lidu, Nebeská brána nebo Davidiáni, kteří kvůli víře vraždili nevinné lidi z vlastních řad, pochází z USA. Nesmíme opomenout Mansonovu rodinu, kult Charlese Mansona, jež ze světa sprovodil americkou herečku Sharon Tate. Nadcházející Tarantinův film Tenkrát v Hollywoodu pojednává právě o její vraždě. Ty opravdu odporné a zvrácené ale najdeme především v Africe.

Dokonalá iluze

Kdo jsou v první řadě Děti boží? Toto náboženství, odmítající nálepku sekty či kultu, založil v roce 1968 bývalý křesťanský kněz David Berg. Původně to mělo být místo pro rodiny, které hledají životní poslání a nestačí jim vést obyčejný život. Berg jim prodal představu šťastné a svobodné komunity, jejíž cílem je sloužit Bohu a přinášet mír. Nejznámějším členem byl herec River Phoenix, kterého můžete znát z filmu Stůj při mně. Zemřel v roce 1993 na předávkování.


Mezi Děti Boží se dostala i rodina Christiny Babin. Co se zdálo jako vřelá komunita šťastných rodin ze všech koutů země, byla mistrně podaná iluze zprostředkovaná Bergem a jeho následovníky. ,,Řekli nám, že jsme otroci. Na ničem jiném než na kultu a Bohu nezáleželo“ pověděla Babin.

Sexuální zneužívání dětí

,,Nepatřili jsme nikomu jinému než kultu. Nic jsme nevlastnili. Nebyli jsme ani vlastníci svého života,“ dodává. Výroky se mohou zdát nadsazené, až v 11 letech Babin zjistila jejich hrůznou pravdivost.

David Berg svým členům oznámil, že všechen sex – i s dětmi – byl ustanoven Bohem samotným. Pro Christinu a ostatní děti to znamenalo pohlavní styk z donucení.

,,Jeden manželský pár si mě odvedl do své ložnice a sexuálně mě zneužil.“ Po zneužití šla Christina do koupelny, kde se rozbrečela. ,,Měla jsem ze sebe špatný pocit, protože se mi to nelíbilo,“ řekla. ,,Myslela jsem, že je něco špatného s mým srdcem a duší. Že jsem nesplnila Boží očekávání.“

A konečně, svoboda

,,Každý den jsme chodili do stanu, kde byla žena a z věštecké koule nám řekla, kdo bude tu noc naším partnerem. Nemohli jsme odmítnout.“ Babin se v době svého života v uzavřené společnosti seznámila s novou členkou, dívkou stejného věku jménem Jemima. Protože se nemohla o své pochybnosti a trápení podělit fanatickým rodičům, našla v Jemimě jedinou oporu.


Obě odešly z kultu počátkem 90. let. Jemima byla za užívání marihuany exkomunikována, Babin utekla, protože jí byla odepřena možnost vdát se. Najednou byly volné, jenže ve zcela neznámém světě, který se před nimi rozprostíral, měly o to víc svázané ruce.

,,Cítila jsem svobodu, ale dlouhou dobu jsem bojovala s tím, že jsem ji nedokázala úplně pochopit. Rány se zahojily, ale jizvy jsou hluboké.“ Nyní je 46letá Babin šťastně vdaná a má dospělou dceru. ,,Jsem šťastná, a i přesto, že kvůli sektě trpím post traumatickou stresovou poruchou, žiji tak, jak si já přeji, nejsem už ničím otrokem.“

Smrtí Davida Berga v roce 1994 se sekta rozpadla, někteří členové přesto zůstali aktivní a v roce 2010 založili „on-line“ náboženství, které si říká The Family International (TFI). Jeho lídrem je Karen Zerby, jež toto mezinárodní náboženství popisuje jako internetovou komunitu se zhruba 2000 členy, jejichž poslání je zlepšit tento svět. Síť mají mimo jiné i v České republice.