Duní už stovky let

V některých pobřežních oblastech Severní Karolíny ve Spojených státech se čas od času ozývají nevysvětlitelné hlasité rány, nejčastěji při ochlazení a hlavně na podzim. Obyvatelé je obvykle přirovnávají k dunění hromu nebo výstřelu z děla. Jsou slyšet pouze na pobřeží. Nikdy je nikdo nezaslechl na moři. Některé z nich jsou tak silné, že rozechvějí okna, předměty, dokonce i budovy a zem jako při menším zemětřesení. Říká se jim Seneca Guns. Svůj název dostaly podle jezera Seneca, které leží ve státě New York, kde se „zlověstné dunění“ jezera prý ozývalo po staletí. V roce 1850 ho poprvé popsal J. F. Cooper: „Je to zvuk připomínající výbuch těžkého dělostřeleckého granátu, který nelze vysvětlit žádným ze známých přírodních zákonů. Je to hluboký, dutý, vzdálený a impozantní zvuk. Zdá se, že jezero promlouvá k okolním kopcům, které vysílají zpět ozvěnu jeho hlasu jako přesnou odpověď. Nikdy nebyla vyslovena žádná uspokojivá teorie, která by tyto zvuky vysvětlila.“

Seizmická teorie nevyšla…

Aby vědci zjistili původ a příčinu podivných „výbuchů“, zaměřili se nejdříve na zemětřesení v mělkém moři, protože Seneca Guns způsobují i otřesy půdy. Zkoumali seizmické údaje a záznamy. „… prošli jsme místní zpravodajské články, abychom vytvořili katalog případů Seneca Guns. Poté jsme se je pokusili porovnat se seizmoakustickými daty,“ uvedla členka výzkumu E. Bird z Univerzity Severní Karolíny v Chapel Hill pro Live Science. Badatelé už v roce 2001 v rámci výzkumu instalovali v této oblasti seizmograf, který však žádné otřesy nezaznamenal. Žádné výsledky nepřinesla ani síť atmosférických senzorů a seizmografů EarthScope, která v Severní Karolíně sbírala údaje v letech 2013-2015. Na základě všech dostupných údajů vědci vyloučili, že by příčinou Seneca Guns mohly být otřesy půdy.

Máme ještě nějaké vysvětlení?

„Obecně se domníváme, že se jedná o atmosférický jev. Myslíme si, že nepochází ze seizmické aktivity, předpokládáme, že se šíří spíše atmosférou než zemí," řekla Birdová. Stejného názoru jsou i seizmologové z durhamské Dukeovy univerzity v Severní Karolíně, kteří jsou přesvědčeni, že jsou také „nějakým způsobem atmosférického původu“. Vědci zkoumali vzdálené bouře, výbuchy v lomu, cvičení vojenských letadel. Nic z toho nepřichází v úvahu. Jako možné vysvětlení jsou světelné meteority bolidy, které vybuchnou, když narazí do atmosféry. Proč ale jen nad Severní Karolínou? Vědci uvažují i o hřmění nebo nárazech vln daleko od pobřeží. „…atmosférické podmínky by mohly být takové, že zvuk zesílí v určitém směru nebo to ovlivňuje především tuto lokalizovanou oblast," řekl ještě Birdová. Ale zní to velmi nepřesvědčivě…

Zdroj: Youtube

Vědci dali hlavy dohromady

Otázky týkající se nevysvětlených zvuků Seneca Guns řešili geofyzici i loni na zasedání Americké geofyzikální unie, které se kvůli pandemii konalo online. Jediné k čemu došli je, že se tento jev nejčastěji vyskytuje v Cape Fear, a že tam je nutné hledat klíč k této záhadě. Takže mají v plánu tam během příštích let instalovat nejméně tři stanice s mikrofony, aby alespoň pro začátek zjistili, odkud dunivé rány přicházejí. „V ideálním případě by hustá soustava umístěná v oblasti, kde jsou signály nejčastěji zachycovány, umožnila rozsáhlejší analýzu,“ uvedli vědci na svém zasedání. Severokarolínské dunivé rány Seneca Guns tak zůstávají i nadále záhadou.

Video: Paul Glazerovi se podařilo zachytit jednu dunivou ránu, avšak jen velmi slabou; E. Birdová mimo výzkum uvádí, že při dunivých ranách se navíc daleko na obzoru moře objevují záhadné oranžové koule…

Zdroje: www.livescience.com, islandlifenc.com