Wudy, známý jako "Knecht vom Frischwinkel" (ženich z Frischwinku), byl zemědělský dělník s nadpřirozeným darem tzv. druhého zraku. Jeho prorocké výroky byly zahalené do tajemných vět, které byly zpočátku odmítané jako podivné mumlání. Ostatně, jako u většiny věštců a proroků.

Kdo byl Sepp Wudy

Wudy se narodil v roce 1870, žil v bavorsko-českém regionu a proslavil se svými předpověďmi z let 1910-1914. Jeho záhadná poselství zaznamenával sedlák, u něhož pracoval, a byla ukryta na stránkách starého kalendáře. Některá z těchto mrazivě přesných proroctví předpověděla nejen vypuknutí první světové války, ale také následnou druhou světovou válku a hrozivé důsledky budoucího globálního konfliktu.

Tragické je, že Wudyho vlastní osud odrážel jeho prorocké vize. Když odjížděl do první světové války, prohlásil, že se nevrátí, a skutečně zahynul ve sněhu a ledu Dolomit. Jeho záhadná slova a tragický konec z něj udělaly legendárního lidového věštce, kterého dnes připomíná rozhledna Seppa Wudyho v Brčálníku.

Podívejte se na video zachycující jeho proroctví:

Zdroj: Youtube

Viděl daleko do budoucnosti

V jedné z mrazivých předpovědí Wudy předpověděl ničivou válku, která zachvátí Čechy i celý svět, a možná narážel na jaderný konflikt. Varoval před katastrofickými událostmi, včetně vypálení Šumavy, které by symbolizovalo rozsáhlou zkázu.

Jeho proroctví se týkala i společenských změn, zmiňoval se o úbytku víry v náboženství, taneční hudbě v kostelech a dokonce o videohovorech, které předpovídaly éru, kdy komunikace překoná vzdálenost.

Wudyho předpovědi byly obzvláště znepokojivé, když popisoval ohnivou rudou záři na severní obloze, která signalizovala blížící se katastrofu, jež pohltí zemi v plamenech. Radil lidem, aby vyhledali úkryt, shromáždili zásoby nezbytných věcí a zůstali ostražití. Jeho slova nesla chmurné poselství o světě, který se potácí na pokraji chaosu.

Kdo ví, kde je pravda?

Předpovědi připisované Wudymu byly zahalené tajemstvím, dochovaly se prostřednictvím německých brožur a jejich českých překladů, často s komentáři a výklady. Jeho podivuhodná přesnost vyvolala debatu o tom, zda jsou tato slova skutečně inspirována Bohem, nebo zda jde jen o úvahy zvídavé mysli.

Zda byly Wudyho předpovědi v průběhu času pozměněné nebo přikrášlené pozdějšími pisateli, není jisté. Bez ohledu na to zůstává jeho příběh svědectvím o záhadné povaze jasnovidectví a hlubokém vlivu obyčejného člověka, který zdánlivě nahlédl do struktury budoucnosti.

Zdroje: plzenska.drbna.cz, www.sumava.cz, de.wikipedia.org/wiki/Sepp_Wudy, medium.seznam.cz, pravednes.cz, www.geocaching.com