Polydaktylie není v lidské populaci tak úplně výjimečná, se šesti prsty se rodí každé 2000. dítě. U amerického kmene, který před tisíci lety obýval kaňon Čako v oblasti Pueblo Bonito, se však vyskytovala u tří jedinců ze sta, což představuje výrazně vyšší četnost.

Častější dědičné anomálie se u izolovaných kmenů dají očekávat, v tomto konkrétním případě ale mohl hrát roli i záměr. Ženy si možná přály, aby se jim narodilo šestiprsté dítě, a tak preferovaly šestiprsté muže. V Pueblo Bonitu totiž platilo, že člověk se šesti prsty byl vzýván jako výjimečný, až božský jedinec.

"Lidé s vyšším počtem prstů se těšili zvláštnímu postavení a velikému respektu," tvrdí Patricia Crown z univerzity v Novém Mexiku. Šestiprsté osoby byly podle ní pohřbívány přímo ve svatyních, což dokazuje, že jejich anomálii byl přisuzován rituální význam. Na zdech a podlahách domů se pak našla řada otisků rukou a nohou se šesti prsty, jako by šlo o důležitý symbol, na němž si místní kultura neobvykle zakládala. (Zdroj: www.nationalgeographic.com)

Na uctívání osob s polydaktylií v kaňonu Čako by možná nebylo nic záhadného, kdybychom obdobu tohoto kultu nenašli i v jiných, mnohem vzdálenějších kulturách. Nejdiskutovanější je sumerské božstvo Anunnaki, jehož příslušníci byli rovněž zobrazováni se šesti prsty. Anunnakové podle mýtu sestoupili z nebes na zem, aby naučili Sumery písmu a předali jim vědění. Švýcarský záhadolog Erich von Däniken tento mýtus vyložil jako dávnou návštěvu vyspělejší mimozemské civilizace, která si chtěla pozemšťany podmanit a přitom je trochu vzdělala. (Zdroj: en.wikipedia.org)

Teorie je to obecně vysmívaná, nicméně korektní věda doposud neumí odpovědět na otázku, proč se stejné symboly božstev objevovaly v různých dobách na různých místech světa u národů, které se nikdy nemohly osobně potkat. Jak Sumery napadlo, že jejich bohové mají na každé končetině šest prstů, a proč shodná anomálie tolik fascinovala i obyvatele kaňonu Čako?

Pozoruhodný je také způsob, jakým mýtičtí Anunnakové naučili Sumery počítat. Staří Sumerové totiž zavedli šedesátkový systém, který se dodnes používá v měření času a úhlů a vychází z dvanáctkové soustavy. Proč počítali po dvanácti, když všechny ostatní starověké národy rozvíjely soustavy desítkové? Obecně se předpokládá, že desítková soustava vznikla z primitivního počítání deseti prstů na rukou. Je možné, že Sumerové opravdu potkali nějaké učitele s prsty dvanácti?

Otázek je příliš mnoho a pramenů k jasným odpovědím příliš málo. Možná existuje vysvětlení mnohem prozaičtější než to Dänikenovo. Vědcům se ho však dosud nepodařilo odhalit.