Záhadný kult lidí se šesti prsty: sestoupili do Nového Mexika z nebes?

Nataša Slánská | 4. 3. 2021

Bytosti se šesti prsty na jedné ruce či noze byly v dávných mýtech často označovány jako návštěvníci z nebes. Šest prstů měl podle Bible i obr, kterého ubil syn krále Saula. V novomexickém kaňonu Čako pak vědci objevili stopy po kultuře, jež osoby se šesti prsty vzývala jako bohy.  

Polydaktylie není v lidské populaci tak úplně výjimečná, se šesti prsty se rodí každé 2000. dítě. U amerického kmene, který před tisíci lety obýval kaňon Čako v oblasti Pueblo Bonito, se však vyskytovala u tří jedinců ze sta, což představuje výrazně vyšší četnost.

Častější dědičné anomálie se u izolovaných kmenů dají očekávat, v tomto konkrétním případě ale mohl hrát roli i záměr. Ženy si možná přály, aby se jim narodilo šestiprsté dítě, a tak preferovaly šestiprsté muže. V Pueblo Bonitu totiž platilo, že člověk se šesti prsty byl vzýván jako výjimečný, až božský jedinec.

"Lidé s vyšším počtem prstů se těšili zvláštnímu postavení a velikému respektu," tvrdí Patricia Crown z univerzity v Novém Mexiku. Šestiprsté osoby byly podle ní pohřbívány přímo ve svatyních, což dokazuje, že jejich anomálii byl přisuzován rituální význam. Na zdech a podlahách domů se pak našla řada otisků rukou a nohou se šesti prsty, jako by šlo o důležitý symbol, na němž si místní kultura neobvykle zakládala. (Zdroj: www.nationalgeographic.com)

Na uctívání osob s polydaktylií v kaňonu Čako by možná nebylo nic záhadného, kdybychom obdobu tohoto kultu nenašli i v jiných, mnohem vzdálenějších kulturách. Nejdiskutovanější je sumerské božstvo Anunnaki, jehož příslušníci byli rovněž zobrazováni se šesti prsty. Anunnakové podle mýtu sestoupili z nebes na zem, aby naučili Sumery písmu a předali jim vědění. Švýcarský záhadolog Erich von Däniken tento mýtus vyložil jako dávnou návštěvu vyspělejší mimozemské civilizace, která si chtěla pozemšťany podmanit a přitom je trochu vzdělala. (Zdroj: en.wikipedia.org)

Ďáblův princ: Zákeřná nemoc, na kterou našla lék až krásná hraběnka de Chinchón
Magazín

Ďáblův princ: Zákeřná nemoc, na kterou našla lék až krásná hraběnka de Chinchón

Teorie je to obecně vysmívaná, nicméně korektní věda doposud neumí odpovědět na otázku, proč se stejné symboly božstev objevovaly v různých dobách na různých místech světa u národů, které se nikdy nemohly osobně potkat. Jak Sumery napadlo, že jejich bohové mají na každé končetině šest prstů, a proč shodná anomálie tolik fascinovala i obyvatele kaňonu Čako?

Pozoruhodný je také způsob, jakým mýtičtí Anunnakové naučili Sumery počítat. Staří Sumerové totiž zavedli šedesátkový systém, který se dodnes používá v měření času a úhlů a vychází z dvanáctkové soustavy. Proč počítali po dvanácti, když všechny ostatní starověké národy rozvíjely soustavy desítkové? Obecně se předpokládá, že desítková soustava vznikla z primitivního počítání deseti prstů na rukou. Je možné, že Sumerové opravdu potkali nějaké učitele s prsty dvanácti?

Otázek je příliš mnoho a pramenů k jasným odpovědím příliš málo. Možná existuje vysvětlení mnohem prozaičtější než to Dänikenovo. Vědcům se ho však dosud nepodařilo odhalit.

Tagy Bible Čaka Erich von Däniken kultura mýtus Nové Mexiko Sumerská říše Wikipedie