Sestra Eutanazie usmrtila tisíce duševně chorých, vyvázla jen s ročním vězením

Redakce | 25. 10. 2019
Propaganda nalákala do služeb SS řadu mladých dívek.
Kareiéra zdravotní sestry byla slibná.
Sestry měly za úkol pomáhat i vraždit.

Pauline Kneissler vykonávala práci zdravotní sestry svědomitě a s obrovskou pečlivostí. Za věrné služby Třetí Říši jí bylo dokonce uděleno ocenění. Když pak v roce 1948 seděla na lavici obžalovaných před soudem ve Frankfurtu, nechápala, z jakých zločinů ji viní. Nikoho přeci nezavraždila, konala jen svou pracovní povinnost.

Rodina Pauline Kneissler sídlila do roku 1918 na Ukrajině, otec patřil k místním boháčům a vlastnil zde velké lány půdy. Bolševici ho o všechno připravili a vyhnali do Německa, kde se musel výrazně uskromnit a vzít zavděk prací u železnice. Pauline v té době byla na prahu dospělosti a stěhování do Německa nesla těžce. Nenávist k bolševikům později logicky vyústila v sympatizaci s nastupující nacistickou stranou.

Program eutanazie

Ve 20. letech Pauline působila jako soukromá pečovatelka a několik let pracovala také v dětské nemocnici v Berlíně. V roce 1937 vstoupila do strany a zařadila se do houfu zdravotních sester, které byly najímány pro nové vládní zdravotnické programy. Do nich byla zahrnuta také likvidace nevyléčitelně nemocných a duševně chorých osob, jež byla eufemisticky nazývána eutanazií nebo "milosrdnou smrtí".

V říjnu roku 1939 obdržely ústavy pro choromyslné výzvu ministerstva vnitra, aby provedly evidenci pacientů, kteří byli v jejich péči pět a více let, a dále těch, kdo byli židovského či cizího původu nebo nemohli vykonávat žádnou prospěšnou práci. Vyselektovaní jedinci pak byli sváženi do specializovaných ústavů vybavených plynovými komorami, kde byli "milosrdně usmrceni".

"Saň z Osvětimi" Luise Danz: Její specialitou byly popravy a mučení mladých žen
Magazín

"Saň z Osvětimi" Luise Danz: Její specialitou byly popravy a mučení mladých žen

Sestra Pauline asistovala při eutanaziích duševně chorých v Hadamaru a na zámku Grafeneck. Obsluhu plynových komor mohli provádět jen vyškolení lékaři, nicméně sestry dobře věděly, jaký osud pacienty čeká, protože je do plynových komor přiváděly a pomáhaly jim se svlékáním. Pauline navíc osobně prováděla vyšetření a podávala lékařům zprávy o tom, kteří pacienti by podle jejího nálezu měli být zlikvidováni,

Pomoc vojákům

V roce 1942 byla Pauline Kneissler vyslána na tajnou "východní misi", kde měla pomáhat německým vojákům zraněným v boji. Brzy ale zjistila, že jejím úkolem je podávat smrtící injekci všem Němcům, kteří trpěli traumatem z války a byli z tohoto důvodu internováni v psychiatrických zařízeních. Pauline rovněž objížděla polní nemocnice a usmrcovala vojáky, jejichž zranění měla trvalé následky. Kdo už nebyl schopen plnohodnotně sloužit Říši, byl pro nacisty nežádoucí. Zranění muži vítali sestru s nadějí, že jim přichází ulevit od bolesti, a do poslední chvíle netušili, že jim její injekce uleví od útrap navždy.

Křížení člověka s opicí: Nejzvrhlejší Stalinův experiment odsoudili i komunisté
Magazín

Křížení člověka s opicí: Nejzvrhlejší Stalinův experiment odsoudili i komunisté

Vinu nikdy nepřipustila

Krátce po skončení války byla Pauline Kneissler zatčena a postavena před soud ve Frankfurtu nad Mohanem. Vůbec přitom nechápala, proč by měla být souzena. "Celý život jsem oddaně sloužila, obětovala jsem se péči o druhé. Za to dnes musím trpět a trpět," lkala ve své obhajobě. Ačkoli pomohla sprovodit ze světa několik tisíc nemocných lidí, soud její konání vyhodnotil jen jako "asistenci při vraždě" a nikoli přímou vraždu a odsoudil ji ke čtyřem letům odnění svobody. Po roce vězení byla Pauline předčasně propuštěna na svobodu a dožila poklidně v Německu.