Sestry Trung se narodily okolo roku 12 n. l. do rodiny mocného pána. Vietnamské území bylo v té době pod nadvládou čínské dynastie Chan, což Vietnamci nevnímali jako velký problém až do roku 39, kdy se Číňané rozhodli drasticky zvýšit daně. Trưng Trắc už byla tehdy provdána za muže jménem Thi Sách, který se rozhodl proti novému nařízení otevřeně postavit.

Ženy v čele povstání

Velitel čínských sil ale nebyl nakloněn vyjednávání, Thi Sácha nechal zavraždit a jeho manželku znásilnil. Domníval se, že tímto veškeré rebelské tendence v zemi potlačí a odradí Vietnamce od dalších námitek.

Pekelně se zmýlil. Trưng Trắc nebyla pokorná Číňanka, která by se po pošpinění své cti stáhla do ústraní. Vietnamská výchova jí vtiskla zcela jiný charakter. Sebrala svou sestru a společně shromáždily vojsko čítající přibližně 80 tisíc mužů a žen, přičemž 36 žen působilo dokonce v pozici generála. Asi nás nepřekvapí, že jedním z těchto ženských generálů byla matka sester Trưng.

Srdnaté sestry usedly na hřbety slonů a vyrazily do boje. Během několika měsíců se jim podařilo dobýt 65 čínských citadel a získat Vietnam pod vlastní kontrolu. Staly se novými královnami, zrušily čínské daně a nastolily vládu založenou na tradičních vietnamských hodnotách.

Čestná smrt

U moci se udržely tři roky. Po celou tu dobu musely odrážet neustálé útoky Číňanů, kteří se s porážkou nechtěli smířit. Jejich armáda byla nekonečná. Kdokoli padl, mohl být okamžitě nahrazen dalšími dvěma až třemi vojáky.

Sestry Trưng věděly, že se přesile nebudou moci bránit věčně. Do zajetí ale upadnout nehodlaly. Zvolily raději dobrovolnou smrt, jež jim uchránila čest. Traduje se, že se vrhly do řeky a utopily se. Podle jiné legendy se jednoduše "vypařily do oblak".

Dynastie Chan tedy Vietnam ovládla znovu, ale příběh statečných sester Trưng přežil dvě tisíciletí. Sestry jsou ve své zemi dodnes oslavovány jako symbol boje proti cizí nadvládě, byla jim zasvěcena řada chrámů a jejich jména nese i mnoho ulic a škol. Vietnamci si každoročně v únoru připomínají jejich památku.


Zdroje: www.womeninworldhistory.com, www.thoughtco.com