Čím hlouběji do minulosti se vydáváme, tím méně střípků informací o dané době se nám daří získat, a tím těžší je sestavit celkový obraz vlády jednotlivých panovníků. Džedkareho panování spadalo do období Staré říše a skončilo faraonovou smrtí v roce 2322 př. n. l. To je hodně dávno na to, abychom se o něm dozvěděli něco konkrétního, nebo dokonce nějaké pikantní detaily. Egyptologové ostatně ani netuší, jak dlouho vlastně Džedkare vládl - mohlo to být 28 let, ale také třeba i 44 let.

Až donedávna se nevědělo, jaké ženě patřil přidružený pyramidový komplex postavený hned vedle jeho vlastního pohřebního místa. Vzhledem k nebývalé rozloze stavby muselo jít o nějakou velmi významnou osobnost - buď o matku, která po nějakou dobu za Džedkareho vládla jako regentka, nebo o manželku s titulem královny. Druhá možnost se však zdála být méně pravděpodobná, neboť manželky faraonů se obvykle musely spokojit s pyramidami menšími.

Králova milovaná

Záhadu rozlouskl teprve před třemi lety tým Českého egyptologického ústavu vedený Mohamedem Megahedem, když v komplexu objevil sloup z červené žuly, na kterém se skvěl nápis "Králova manželka, jeho milovaná Setibhor". Nález takové jasné informace se jménem i titulem majitelky pyramidy je snem každého archeologa. Tím spíše, že zmíněnou královnu dosud historikové vůbec neznali.

Megahed a jeho kolegyně Hana Vymazalová si v komplexu všimli neobvyklých architektonických prvků, které ve Staré říši bývaly vyhrazeny jen pro mužské vládce. Rozvinuli proto teorii, podle které tajemná Setibhor mohla být jedinou přímou dědičkou trůnu a Džedkaremu k moci dopomohla tím, že se za něho provdala. Faraon jí pak logicky musel být velmi vděčný a vystavět jí luxusní záhrobní příbytek. Americká egyptoložka Ann Macy Roth se dokonce domnívá, že Setibhor po nějakou dobu vládla zcela sama podobně jako později slavná Hatšepsut. Svědčí prý o tom i fakt, že většina artefakrů v jejím zádušním chrámu byla po její smrti zničena, jako by se někdo snažil vymazat její kult.

Mohamed Megahed nicméně zdůrazňuje, že jde jen o spekulace. Jak to bylo mezi královskými manželi doopravdy, se bude jen těžko zjišťovat. Egypt si však v každém případě díky české expedici může zapsat do učebnic historie novou královnu.

Úředník zvláštního významu

Vědci na místě navíc objevili také úžasně zdobenou hrobku vysokého hodnostáře jménem Chuy, který žil přibližně ve stejné době jako Džedkare a Setibhor. Detaily výzdoby si můžete prohlédnout ve videu:

Zdroj: Youtube

Úředník Chuy se podle vědců musel za svého života těšit výsadnímu postavení a nepochybně byl těsně spojen s královskou rodinou. Jeho hrobka se totiž nachází v těsné blízkosti faraonova komplexu a ohromuje bohatou výzdobou doplněnou o dlouhý seznam obětin přinesených bohům při jeho pohřbu. Hieroglyfy na stěnách jsou detailně zpracované do posledního ptačího peříčka. Jen vápencový sarkofág byl dávno rozmetán zloději, kteří na místě zanechali jen kusy mumifikovaného úředníkova těla a vysušené zbytky obětovaného masa a ovoce. Pokud se zde nacházely nějaké poklady, už je nikdo nenajde.


Zdroj: https://www.idnes.cz/, https://cs.wikipedia.org/, https://english.radio.cz/