Za viktoriánské éry se od slušně vychované dívky očekávalo, že na své nahé tělo nepohlédne ani ona, natož její manžel. Rozhodně se nehodilo, aby při aktu dala najevo vlastní vzrušení, protože by ve svém muži mohla vzbudit podezření, že je takzvaně lehčí. Měla se mu dávat jen s nechutí, v naprosté tmě a za jediným účelem: stát se matkou.

"Od svatebního dne by mladá žena měla svůj život zcela přizpůsobit žádané události početí a mateřství. Jinak nemá na manželství právo ani nárok," tvrdila ještě v roce 1902 Emma Frances Angell Drake v publikaci Co by měla mladá manželka vědět.

Nechte promluvit i ženy!

Walter Gallichan oproti tomu spatřoval v pohlavním životě ženy i jiné výhody: "Každý inteligentní lékař ví, že manželský život je pro mnohé ženy spásou. Každý odborník na nervové a psychické poruchy žen si je vědom, že zdravá vita sexualis je lékem na mnoho mozkových obtíží."

Na svou dobu zcela pokrokovou tezi zformoval v roce 1918 Bernarr Macfadden: "S rozvojem myšlenek osobní svobody má dnes mnoho žen pocit, že by měly mít ke svému tělu vlastnické právo. Jinými slovy, měly by mít privilegium rozhodování, zda se fyzické touze manžela podvolí, či nikoli."

Macfadden ovšem zdůrazňuje, že nevěsta by o takovém postoji měla svého ženicha dopředu informovat a ubezpečit se, že je s tím srozuměn. Společnost přecijen po dlouhá staletí považovala ženské tělo za majetek manželův a řada mladých mužů na takovou přelomovou změnu není připravena... (Zdroj: theweek.com)

Děti být nemusí, hlavně když se máte rádi

Český odborník Karel Malý v roce 1920 už předpokládal, že se manželé na průběhu intimností dohodnou společně. Podle něho nebylo ani žádnou tragédií, když manželství zůstalo bezdětné. "Je-li mezi mužem a ženou skutečná láska a jsou-li si vědomi toho, že manželství pravé musí spočívati spíše na spojení duší, nežli na stycích smyslných, potom bezdětnost nemůže býti příčinou neshody mezi nimi," napsal v příručce Žena, její krása život pohlavní. (Zdroj: www.kafe.cz)

Malý ovšem v první řadě nabádal oba manžele ke zodpovědnosti a kritizoval sňatky uzavřené jen kvůli penězům. Obzvláště ho znechucovala spojení starých mužů s mladými dívkami, kde podle jeho názoru hrál mamon roli vždy. Nikdy přeci ještě neslyšel o mladé krásné a bohaté ženě, která by si vzala za manžela chudého starce. "Ukažte mi jediný takový případ a já svá tvrzení slavnostně odvolám!" prohlásil lékař, podle kterého se stařes sňatkem s mladičkou dívkou vystavoval dokonce smrtelnému nebezpečí.