Sex před 100 lety: Jak často smí být opakován milostný akt bez újmy na zdraví?

Tomáš Mrzena | 20. 5. 2020
Dříve platilo, že příliš sexu je na škodu.
Manželka měla zachovávat sexuální zdrženlivost.
Jak často by mělo docházet k pohlavnímu styku, záleželo jen na muži.

Při četbě následujících řádek se dnešním emancipovaným ženám asi budou ježit chlupy na těle. Alespoň těm, které si je důsledně neholí. Před 100 lety totiž čas pohlavního styku určoval výhradně muž a žena měla povinnost mu vyhovět.

„Jest samozřejmo, že rozhodnutí o tom, kdy a jak často pohlavní akt vykonati se má, nezávisí od ženy, nýbrž od muže. Žena mnohem častěji než muž může provozovat sex, aniž by zdraví její při tom trpělo," píše se v knize Žena, její krása a život pohlavní, která u nás vyšla v roce 1920.
Podle tehdejšího názoru muž při styku více riskoval své zdraví, hrozila mu všeobecná ochablost, předčasné stáří nebo duševní strádání. Proto jen na něm záleželo, kdy k pohlavnímu styku dojde.

Pokud měla sexuální choutky manželka, měla si podle dobového znalce uložit co největší zdrženlivost, nechtěla-li si lehkomyslně pohrávat se zdravím svého milého. „Žena také nemá často sedati na mužův klín, neboť tím se jeho chtíč znova dráždí. Především sama nemá vyhledávati lože, když ji k tomu sám muž nevybízí," zní dobové doporučení.

Sex před 100 lety: Lékaři určili jedinou správnou polohu, ostatní po konzultaci
Magazín

Sex před 100 lety: Lékaři určili jedinou správnou polohu, ostatní po konzultaci

Pokud muž projevil o lechtivé hrátky zájem, měla mu vyjít vstříc. „Žena dobře činí, když se vždy a beze všeho umělého zdráhání poddá muži, kdykoliv tento požádá. Nejvýš nemístné jest, dělá-li v okamžicích těch příliš zdrženlivou."

Pokud byl ohnivý pud k manželskému objetí správně ukojen, měl na mužovo zdraví blahodárné účinky. Zároveň platilo, že příliš sexu je na škodu. Staří a slabí jedinci jej měli provozovat maximálně jednou do měsíce, pro zdravé páry se doporučoval styk dvakrát týdně.

Tagy sex zdraví