Sexuální výchova před 100 lety: Jak se měly ženy ubránit pohlavní touze?

Naši předci věděli, že i příslušnice něžného pohlaví mohou mít tzv. mokré sny.

Naši předci věděli, že i příslušnice něžného pohlaví mohou mít tzv. mokré sny.

Foto: Pixabay.com

Kniha z roku 1920 Žena, její krása a život pohlavní pojednává o mimovolném orgasmu ve spánku nejen u mužů, ale věnuje se podobnému procesu také u žen. Nejde samozřejmě o stejný princip, přesto i příslušnice něžného pohlaví mohou mít tzv. mokré sny. A naši předci to věděli.

„Také u žen objevuje se podráždění pohlavní ve spánku, ovšem mnohem nepravidelněji nežli u mužů. U mladíků cudných dostavuje se častěji nežli u cudných děvčat," píše autor knihy dr. K. Malý.

Ženská poluce ve spánku byla poprvé popsána už roku 1888. Provází ji erotické sny spojené s vylučováním tekutiny z poševních stěn. Ženy však eroticky snily i přes den a zcela vědomě. „Dr. Havelock Ellis popsal jeden takový případ u ženy 28leté. Byla to venkovanka, krásných forem těla, zdravá, čilá a inteligentní, leč beze zvláštní náklonnosti k druhému pohlaví. Říkávala často, že by byla ráda mužem," uvádí Malý ve svém textu. Dotyčná prý cítila zvláštní rozkoš při pohledu na své nahé tělo, takže se ráda zamykala ve svém pokoji a v klidu jej obdivovala.

Provozovat milostné hrátky jen tak pro zábavu bylo nepřípustné.

Sex před 100 lety: Neuvěřitelné rady jak se chovat před a po milování

Nakonec ještě kniha přidává radu, že polucím se dá předejít tehdy, pokud se u dětí nebude předčasně probouzet jejich pohlavní život. „Jest důležito, aby mládeži poskytnuta byla největší možnost zdravého pobytu na čerstvém vzduchu. Mimo to nebudiž dětem dovoleno píti alkohol. Jen v každém směru rozumnou výchovou lze abnormálním zjevům, v pozdějším životě pohlavním se dostavujícím, s úspěchem čeliti."