Proč trpí muži problémy s erekcí:originální vysvětlení přináší kniha z roku 1920

Tomáš Mrzena | 12. 6. 2020
Muž se snažil sexu co nejvíce vyhýbat, aby zakryl svůj problém.
Problémy v sexuálním životě si muži prý způsobili sami.
Impotenci způsobily, podle autora knihy, prožitky s lehkými ženami.

Pokud má muž problémy s erekcí, je to dnes stejný průšvih jako před sto lety. Naopak zcela se ale změnilo lékařské nahlížení na tento problém. „Jsou to následky výstřednosti mládí, které tento stav zaviňují," stojí v knize Žena, její krása a život pohlavní, která vyšla roku 1920.

„Vyžilý muž takový, který nabažil se do sytosti smyslných prožitků se ženami prodejnými, nebo který houževnatě prováděl od útlého věku onanii, zatouží náhle po spokojené domácnosti a ožení se," naznačuje autor zárodek problémů.

Zprvu se pohlavní akt daří, ale náhle a neodvratně se kvůli dřívějším prostopášnostem dostavují potíže se ztopořením. Manželka je přitom stále dychtivější:. „Vždyť teprve nedávno po vstupu do svazku poznala rozkoš pohlavního styku a nyní žádá, aby stále a stále její pud byl mužem přiměřeně ukájen. Žádost a touha její stoupá s počtem vykonaných sexuálních zážitků."

Muž se naopak snaží styku co nejvíce vyhýbat, aby zakryl svůj problém, oba manželé se stanou nespokojenými, podrážděnými a hádky a mrzutosti se u nich doma stanou častým hostem. „Velmi často pak dochází i k rozvodu, a tím jest štěstí manželské nadobro zničeno."

A jak takoví muži končí? Podle autora knihy nemají moc růžové vyhlídky: „Kdo jest příliš citlivý a vznětlivý, nesnese stavu toho a často spáchá sebevraždu. Muž rozvážnější sice hledí svůj stav napraviti, vyhledává různé lékaře, ale z takových se zase obyčejně stávají hypochondři."

Tagy erekce