„Vyžilý muž takový, který nabažil se do sytosti smyslných prožitků se ženami prodejnými, nebo který houževnatě prováděl od útlého věku onanii, zatouží náhle po spokojené domácnosti a ožení se," naznačuje autor zárodek problémů.

Zprvu se pohlavní akt daří, ale náhle a neodvratně se kvůli dřívějším prostopášnostem dostavují potíže se ztopořením. Manželka je přitom stále dychtivější:. „Vždyť teprve nedávno po vstupu do svazku poznala rozkoš pohlavního styku a nyní žádá, aby stále a stále její pud byl mužem přiměřeně ukájen. Žádost a touha její stoupá s počtem vykonaných sexuálních zážitků."

Muž se naopak snaží styku co nejvíce vyhýbat, aby zakryl svůj problém, oba manželé se stanou nespokojenými, podrážděnými a hádky a mrzutosti se u nich doma stanou častým hostem. „Velmi často pak dochází i k rozvodu, a tím jest štěstí manželské nadobro zničeno."

A jak takoví muži končí? Podle autora knihy nemají moc růžové vyhlídky: „Kdo jest příliš citlivý a vznětlivý, nesnese stavu toho a často spáchá sebevraždu. Muž rozvážnější sice hledí svůj stav napraviti, vyhledává různé lékaře, ale z takových se zase obyčejně stávají hypochondři."