Jak se bránit nemravnosti v manželství: Co radí příručka pro ženy z roku 1920

Tomáš Mrzena | 8. 6. 2020
Sňatek mohl být vhodným prostředkem k popuštění uzdy svým nemravným chtíčům.
Původ neštěstí sezdaných párů způsobil nerozum a lehkomyslnost.
Podle autora knihy vyprchávalo manželské štěstí často již v době líbánek.

„Krásné přísloví, že nejlepšími hospodyňkami jsou ty, o nichž nejméně se mluví, hodí se velmi dobře i na manželství. O manželství v pravdě a trvale šťastném mluví se velice zřídka kde, neboť nezavdává k řečím vhodné látky." Těmito slovy zahajuje kapitolu o soužití muže a ženy autor knihy Žena, její krása a život pohlavní.

Text vyšel v roce 1920, tedy v době, kdy rozvody nebyly zdaleka tak běžné jako dnes, což ale neznamenalo, že by tehdejší svazky byly šťastnější než v současnosti.

„Jen o velmi málo manželstvích můžeme říci, že jsou trvale šťastnými," píše autor a následně se zamýšlí nad příčinami tohoto neradostného stavu. „Původ všeho neštěstí nutno hledati v lehkomyslnosti a nerozumu, s jakým do sňatku se vstupuje," stojí v knize. Na vině je především nezřízená chuť k sexu: „Často i osoby řádné sňatek považují jen za vhodný prostředek k popuštění uzdy svým nemravným chtíčům a veselému životu." V takových případech pak manželské štěstí vyprchává již v době líbánek a dříve či později končí bídou a zoufalstvím.

Sex před 100 lety: Proč nebylo vhodné mít pohlavní styk v létě a na podzim?
Magazín

Sex před 100 lety: Proč nebylo vhodné mít pohlavní styk v létě a na podzim?

Jak z toho ven? Především je nutné si při výběru partnera nepočínat zbrkle. „Velká svědomitost při zkoumání sama sebe, pokud se týče tělesných, hmotných a duševních poměrů, jest nejvyšší a nejdůležitější povinností snoubenců, v čemž má se jim dostati největší podpory rodičů, poručníků, vychovatelů, jakož i starších přátel," radí autor.

Tagy manželství