Sex před 100 lety: Neuvěřitelné rady jak se chovat před a po milování

Tomáš Mrzena | 23. 5. 2020
K sexu nemělo docházet po namáhavých pracích.
Na radostně laškování měli milenci zapomenout.
K milování nemělo docházet po velkém pohnutí mysli.

Provozovat milostné hrátky dle libosti a jen tak pro zábavu bylo počátkem minulého století něco nepředstavitelného. A to i v manželství. Alespoň podle knihy Žena, její krása a život pohlavní, která vyšla v roce 1920.

„V čistém svazku má se konati pohlavní akt beze vší rozkošnické vypočítavosti, jaksi jen z přirozeného pudu a bez předcházejícího umělého dráždění pudu pohlavního," píše dobový odborník. V případě, že by se dvojice přece jen odhodlala k prostopášnému životu, hrozila jí ochablost těla a ducha a v pozdějším věku vážné zdravotní komplikace.

Pokud přesto přišlo na dvojici sexuální puzení, měla se držet několika zásad. Předně nemělo k aktu docházet po velkém pohnutí mysli, až už radostném, nebo truchlivém, stejně tak po nadmíru namáhavých pracích nebo při nevolnosti. Na laškování se mělo zapomenout také po vydatném jídle.

Sex před 100 lety: Lékaři určili jedinou správnou polohu, ostatní po konzultaci
Magazín

Sex před 100 lety: Lékaři určili jedinou správnou polohu, ostatní po konzultaci

Neméně důležité bylo rovněž počínání po sexu, zejména pokud chtěla dvojice počít potomka. Žena neměla po aktu za žádnou cenu vstávat z lůžka, naopak se měla otočit na bok a pevně stisknout stehna k sobě, aby zabránila výtoku mužského semene z pochvy. „Znám je případ, kde pravidla toho dbáno nebylo, žena po aktu vždy lože opustila a po léta nestalo se žádné oplodnění. Dlouho si manželé nevěděli rady, až dostalo se jim ponaučení. A skutečně, žena hned první rok obtěžkala a od té doby častěji, takže se brzy těšili slušné řadě potomků," uvádí se v knize.

Naproti tomu muž se měl po sexu věnovat pouze odpočinku a klidnému spánku.