„Nejrozumněji se bude léčiti ten muž, který se na čas vzdálí od své ženy a nechá úplně všeho styku pohlavního," píše se v knize z roku 1920 Žena, její krása a život pohlavní.

Na obnovení erekce se doporučovala léčba studenou vodou, zejména sprchování v oblasti páteře, dále masáže a vycházky do hor.
„Velmi často pak nastane po několika měsících obrat a ztopoření se najednou dostaví. Avšak známka tato nesmí nikoho naplniti radostí, že snad ze svého neduhu úplně jest vyhojen. Naopak, musí léčbu prováděti dále. Mezi tím ať se nepokouší mít pohlavní styk, neboť tím by mohl svůj stav znova pohoršiti," varuje kniha.

Povolena byla pouze slušná zábava s dámami z lepší společnosti, naopak zcela zapomenout měl rekonvalescent na návštěvy divadel, plesů a dalších pochybných míst. „Rovněž v hotelu, kde muž nocuje, měl by si vyžádati pouze mužskou obsluhu."

Pokud muž léčbu řádně vykonal, mohl se vrátit ke své ženě a pokusit se o pohlavní styk. Jestliže se jeho problémy opakovaly, nezbývalo než se od manželského lože opět odloučit a pokračovat v léčbě.