Sex před 100 lety: Proč nebylo vhodné mít pohlavní styk v létě a na podzim?

Tomáš Mrzena | 21. 5. 2020
Sex před 100 lety měl jasná pravidla.
Pohlavní akt v zimním období byl schvalován.
Lidem, kteří pracovali duševně, se doporučoval sex večer.

Kdo by to byl řekl, že sexuální styk záleží na ročním období nebo na zeměpisné poloze. Kdo si nyní ťuká na čelo, měl by si přečíst knihu Žena, její krása a život pohlavní, která u nás vyšla v roce 1920.

Autor nejprve polemizuje se starším názorem, podle něhož pohlavní styk v zimě neškodí, na jaře je účelný, ale v létě a na podzim se nedoporučuje. Dále pak uvádí: „Jest pravda, že v horkých a zvláště bažinatých krajinách jest pohlavní akt ve vedrech letních škodlivý, neboť neustálé pocení a nečistý vzduch člověka již dosti vysilují."

Podobně zapeklitá byla tehdy i otázka, která denní doba je pro pohlavní styk nejvhodnější. Autor radí zařídit se dle charakteru povolání. „Provádění aktu pohlavního večer doporučujeme zvláště těm, jejichž zaměstnání namáhá ducha. Klidný a osvěžující spánek po odbytém aktu činí dobře všem umělcům, učencům a úředníkům." Naopak z ranního styku mohli mít tito lidé problémy, mohli se celý den cítit jakoby psychicky podlomeni, z čehož pramenila nerudnost.

Antické konkubíny a jejich život: Drsná pravidla i vysoké sociální postavení
Magazín

Antické konkubíny a jejich život: Drsná pravidla i vysoké sociální postavení

Zcela opačně na to měli jít manuálně pracující: „Lidé, jejichž povolání vyžaduje, aby s napětím všech sil od rána do noci se pachtili, udělají lépe, vykonají-li svou manželskou povinnost hned po ránu, kdy spánkem jsou osvěženi a nových sil po celodenním snažení si načerpali."

Rovněž se nedoporučovalo milování po jakémkoli jídle. Po obědě vůbec ne a ani s večeří to nebylo jednoduché. „Jest radno, aby manželé večeři neodkládali na pozdní hodiny, neboť platí pravidlo, že večeře má býti odbyta nejméně tři hodiny před aktem."

Tagy sex