Říká se, že tajné komory pod Velkou sfingou v Gíze možná vedou k dosud neobjeveným pokladům. Čas od času se některý tým archeologů pokouší záhadu objasnit a začne na místě kopat, zatím však bez nálezu. Na dokument o tom, že zde tunely jsou, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co o sfinze víme?

Sfinga je dnes jednou z nejoblíbenějších turistických atrakcí Egypta. Velká sfinga v Gíze je obrovská vápencová socha mýtické bytosti, která má tělo lva a hlavu člověka. Je obrácena přímo ze západu na východ a zdobí náhorní plošinu v egyptské Gíze, nedaleko Velké či Chufuovy pyramidy. Rozměry sfingy jsou od tlap po ocas 73 metrů, přičemž je 20 metrů vysoká a 19 metrů široká. Je vytesána ze skalního podloží a je považována za nejstarší "monumentální" sochu v Egyptě.

Její předpokládaná stavba je datována do let 2558 až 2532 př. n. l., ale archeologové dodnes nevědí, kým, proč a kdy přesně byla postavena. Ve hře je však právě faraon Cháfru, který byl Chufuovým synem. Existují důkazy o tom, že ve starověku zde byla hrobka několikrát vykopána, poprvé již roku 1400 př. n. l., ale o existenci tajemných umělých komor a tunelů pod samotnou sfingou se vedou diskuse. Zatím však bez důkazu.

Jsou zde skutečně chodby?

I když se dosud existence podzemního světa pod sfingou neprokázala, nejrůznější teorie se objevují již po staletí. Samotná sfinga je stará zhruba 4 500 let, takže její věk i existence na místě hned vedle pyramid ji činí ještě záhadnější. Místo, které je jedním ze sedmi divů světa, samozřejmě dává bohatý prostor pro spekulace. Ač zde byl obrácen téměř každý snadno dostupný kousek země, je přesto možné, ba dokonce jisté, že jsou zde stále ukryta další tajemství.

K nim přispívá i to, že o samotné soše sfingy toho víme neskutečně málo. Její tajemství se nyní pokouší odhalit doktorka Bettany Hughesová z Velké Británie. Co říká?

Pojďme odkrýt tajemství komor

Jak uvádí britská historička, pod sfingou jsou dvě komnaty. O těch víme, že jsou nejspíš prázdné, což ale neznamená, že odtud nemohou vést další chodby někam dál. Možná i k samotnému pokladu.

Bettany Hughesová chce nyní tajemství rozluštit, jak uvedla v pořadu Největší poklady Egypta.

"Celé generace starověkých Egypťanů si tohoto nadpozemského stvoření vážily a bály se ho, protože skutečně věřily, že má nadpřirozenou moc. A fascinace Sfingou nepolevuje. Archeologové zkoumají pod sochou, protože existují lákavé indicie, že Sfinga leží přímo na vrcholu starověké sítě komnat a tunelů," říká badatelka, která sama přímo v pořadu prozkoumala části vstupního otvoru sfingy, které jsou jinak veřejnosti skryté.

Co skrývá pata sfingy? Mýty a pravdy

Podle doktorky Hughesové je hluboká díra poblíž ocasu sfingy spojena s velkou komorou, jež se nachází hned za ní. Není však rozhodně jasné, kde tunel končí. Může však jít o celou síť těchto podzemních tunelů, jež by mohly vést až k pyramidám. Sama Hughesová dokonce nevylučuje, že od sfingy může vést cesta k Chufuovi, starověkému egyptskému králi, jenž je pohřben ve Velké pyramidě.

"Ve skutečnosti je další menší [komora] přímo vpředu pod tlapami," řekla doktorka Hughesová. "Pravdou je, že vůbec netušíme, k čemu sloužily, ale je to záhada, kterou se vědci v současné době snaží vyřešit. Někteří doufají, že nás tyto skryté tunely mohou dovést k novým, dosud neobjeveným pokladům." Například americký jasnovidec Edgar Cayce, který zemřel v roce 1945, tvrdil, že se pod sochou skrývá starověká knihovna, nazvaná Síň záznamů. Zde by měla být dokumentována dávná minulost Země. Toto tvrzení však není vědeckou obcí přijato.

Naproti tomu doktorka Hughesová hovoří o sfinze jako o "monumentálním hlídacím psovi, který hlídá faraonovu hrobku a je strážkyní tajemství starověkého Egypta."

Více informací najdete zde:

Zdroj: Youtube

V roce 1998 provedl hlavní ředitel egyptské Nejvyšší rady pro starožitnosti vykopávky pod hlavním tělesem Sfingy. Zahi Hawass tvrdí, že při té příležitosti byly objeveny přístupové tunely k několika velkým a zdánlivě přirozeným jeskyním pod Sfingou, ale nebyly zde nalezeny žádné artefakty. To si trochu odporuje s tvrzením, že zde byly nalezeny důkazy o dřívějších starověkých vykopávkách. Sám Hawass však připouští, že pod stavbou se mohou nacházet další neprozkoumané dutiny.

Na to, co je pravda a co ne, si budeme muset ještě počkat.

Zdroje:

supersoldiertalk.com, www.ancient-origins.net, www.thesun.co.uk