Dírou do podzemí

Než se vypravíme do podzemní „grotty“ – jeskyně s klikatými chodbami, podívejme se na příběhy, které se vypráví o jejím objevení. Kdo do ní vstoupil jako první není zcela jasné, protože od svého objevení byla ve vlastnictví několika majitelů. Vypráví se však, že to byl malý chlapec.

Někdy v roce 1835 místní farmář Newlove kopal rybník pro své kachny a v zemi narazil na obrovskou díru. Spustil do ní svého syna Joshua. Když ho vytáhl, synek mu vyprávěl o nádherných chodbách vyzdobeních ulitami. Jiná verze říká, že díru objevil při práci na poli. Nedovedl si jí vysvětlit, a tak zavolal místního učitele. Ten pak do podivné pukliny nechal prolézt svého syna. I ten vyprávěl o chodbách s kaplích se stěnami z ulit.

Některé dobové zprávy uvádějí, že klikatý tunel do velkého mušlového chrámu objevili dělníci při stavebních úpravách u nemovitosti, kterou si koupil nejmenovaný pán. Ať ten či onen, šťastný majitel mušlové jeskyně tam nainstaloval plynové lampy a za poplatek ji zpřístupnil veřejnosti.

Vítejte v Shell Grotto

Shell Grotto je klikatá, přes metr široká podzemní chodba dlouhá dvacet jedna metrů a vysoká necelých dva a půl metrů. Je vytesaná do křídy v podobě oblouků a komor a vede do velké Oltářní komory. Ta měří přibližně pět krát šest metrů. Stěny i strop jeskyně jsou pokryté mozaikami a výjevy ze života bohů a bohyň. Je tu strom života, kostra, želva. Pokrývají plochu sto devadesát metrů čtverečních a jsou vytvořené z přibližně čtyř milionů a šesti set tisíc ulit. Jde převážně o surmovky, mušle, slávky, srdcovky, přílepky a ústřice.  

Prostřednictvím videa můžete nahlédnou do jeskyně i vy:

Zdroj: Youtube

Čeho byly mušle svědky?

Od počátku, kdy mušlový chrám navštívili první návštěvníci se vedou debaty o jejím původu a účelu. Kdo, kdy a proč jeskyni vytesal zůstává velkou neznámou. Žádné záznamy do doby před jejím objevením nejsou. Na každého tajemné podzemí působí jinak.

Někteří se domnívají, že je to starobylý chrám, možná pohanský a původ sahá až do dob Vikingů. Jiní mají za to, že to bylo tajné místo praktikování čarodějnictví či setkávání neznámé sekty nebo svobodných zednářů. Možná souvisí s templáři. Jsou i názory, že tam měli skrýš pašeráci. Jiní tvrdí, že je místem vášnivého sběratele mušlí, či jen panovnickým vrtochem, jak se okázale chlubit svým bohatstvím.

Shell Grotto stále zůstává největší záhadou Kentu. Dnes je jako umělecké dílo památkově chráněnou stavbou, o kterou pečují organizacemi Historic England, English Heritage a Friends of the Shell Grotto.

Zdroje: www.odditycentral.com, thirdeyetraveller.com, www.visitkent.co.uk